Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

INERO CVBA: Landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

Tijdens een feestelijke inhuldiging en in het bijzijn van minister van landbouw Joke Schauvliege werden 47 landbouwers uit Ardooie lid van de coöperatie INERO CVBA. De coöperatie zal gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo gebruiken voor irrigatie. Nadat het water wordt gestockeerd in een bekken van 150 000 m³ zal het via 32 km ondergrondse leidingen over ca. 500 ha worden verdeeld. Dit Interreg-project zal de naburige landbouwers wapenen tegen toekomstige droogtes en is een mooi voorbeeld van waterhergebruik.

De landbouwcoöperatie INERO CVBA werd op 22 augustus 2017 bij notariële akte opgericht. ‘I’ staat hierbij voor ‘irrigatie’ en NERO is het Griekse woord voor water. Op 14 september 2017 schreven 47 landbouwers zich in als vennoot van INERO CVBA. Dit werd plechtig gevierd door een feestelijke inhuldiging van de coöperatie. Minister van landbouw Joke Schauvliege, West-Vlaamse gedeputeerde voor landbouw en integraal waterbeleid Bart Naeyaert en burgemeester van Ardooie Karlos Callens woonden het evenement bij.

Bufferbekken en leidingnetwerk
In plaats van zijn gezuiverd afvalwater te lozen in een beek, zal het groenteverwerkend bedrijf Ardo zijn effluent voortaan beschikbaar stellen als irrigatiewater voor de landbouwcoöperatie INERO CVBA. Om dit mogelijk te maken zal het water wordt gestockeerd in een bekken van 150 000 m³ en vervolgens via 32 km ondergrondse leidingen over ca. 500 ha worden verdeeld. Er zullen 143 afnamepunten worden aangelegd. Landbouwers kunnen hun haspel aansluiten op een afnamepunt en onmiddellijk beginnen met irrigeren. Het irrigatienetwerk zal onder hoge druk en in verschillende lussen kunnen opereren. Zodoende kunnen 10 percelen terzelfdertijd worden beregend. Dit zal de landbouwers wapenen tegen toekomstige droogtes.

Coöperatie
Enkel leden van de coöperatie kunnen water afnemen. INERO CVBA zal toezien op een correcte waterverdeling en waterprijs. De prijs per kubieke meter water zal jaarlijks worden begroot om kostenneutraal te zijn: de inkomsten voor het geleverde water moeten de uitgaven voor elektriciteit en onderhoud dekken.

Deze investering kadert in het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2AGRI* of beter ‘effluent to agriculture’, waarvoor Europese en provinciale steun wordt ontvangen. Dit project wordt langs Vlaamse zijde uitgevoerd door Ardo, Inagro en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO).

Bekijk de foto's van het evenement hier

 

*F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Voor meer info over dit project of de mogelijkheden rond waterhergebruik neem contact met Charlotte Boeckaert.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!