Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 1 en 2 oktober in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze...

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Internationale conferentie over nieuwe inzichten en praktijken voor fertigatie

Van 3 tot en met 5 oktober 2018 organiseert het Europese onderzoeksproject Fertinnowa in Almeria een internationale conferentie over goede praktijken voor fertigatie. Met de conferentie wil Fertinnowa de Europese spelers rond fertigatie bij elkaar brengen en actief in dialoog laten gaan. Het programma is afgestemd op zowel telers, adviseurs, de onderzoekswereld, toeleveranciers als de autoriteiten.

Fertigatie (de toepassing van kunstmest, bodemverbeteraars of andere organische of anorganische in water oplosbare producten door middel van een irrigatiesysteem) is een belangrijke technologie voor een productieve landbouw.

Door waterschaarste en de risico’s voor de waterkwaliteit is een overzicht van goede praktijken en internationale kennisuitwisseling van groot belang. Daarom werd het onderzoeksproject Fertinnowa opgericht. Het project werkt onder meer aan een meta-kennis databank rond fertigatie.

Bezoekers aan de internationale conferentie krijgen onder meer voordrachten door een brede waaier experten met aandacht voor diverse aspecten van fertigatie.

Daarnaast zijn er ook praktische sessies over nieuwe ontwikkelingen en staan er ook veldbezoeken in de regio van Almeria op de agenda (serrebezoeken, een desalinisatiebedrijf, …etc.).

Voor gedetailleerde informatie en inschrijving, klik hier.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!