Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Irrigatie met gezuiverd afvalwater Ardo is een feit

Op 13 juni beleefde het Vlaamse luik van het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2Agri een belangrijk hoogtepunt. Toen vloeide er in Ardooie voor het eerst gezuiverd afvalwater van frozen foods specialist Ardo uit de kranen bij de aanpalende landbouwers. Via een leidingnetwerk van momenteel 16 kilomer gebruiken momenteel al 32 landbouwers water uit het nieuwe opvangbekken met effluent voor hun groententeelt.

 

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’. In het F2AGRI project wordt gezuiverd afvalwater vanuit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw. In Nederland wordt het gezuiverd afvalwater van brouwerij Bavaria via subirrigatie verdeeld, in Vlaanderen wordt het gezuiverd afvalwater van Ardo in een bekken gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk verdeeld.

10 bar

Het leidingnetwerk wordt in totaal 24 km lang en ligt verspreid over 500 ha landbouwpercelen. Er worden 150 waterafnamepunten voorzien. De 50 vennoten van de landbouwerscoöperatie INERO CVBA kunnen op hun respectievelijke hydranten hun beregeningsinstallatie aansluiten. Het leidingnetwerk staat op een druk van 10 bar dus beregenen wordt simpel: aankoppelen, kraan openen en irrigeren maar!

Momenteel werd reeds 16 km leidingen aangelegd en kunnen reeds 32 landbouwers beregenen. De aanlegwerken gaan onverminderd voort zodat volgend jaar alle 50 vennoten van INERO het gezuiverd afvalwater kunnen gebruiken voor de beregening van hun gewassen.

Waterverdeelstrategie

Om de beschikbare 150 000 m³ gezuiverd afvalwater correct te verdelen onder de vennoten, werd een waterverdeelstrategie opgesteld. Kort samengevat bestaat de waterprijs uit een deelprijs om een bepaalde hoeveelheid water voor een landbouwer te reserveren en een deelprijs voor de hoeveelheid water die effectief werd verbruikt. Om een watergift te kunnen reserveren, werd door Inagro vzw een irrigatieapplicatie ontwikkeld. Daarnaast is er ook een ‘watermeester’ in dienst die de goede werking van het irrigatienetwerk overziet tijdens het irrigatieseizoen.

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het  rensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu

Voor meer informatie, contacteer Charlotte Boeckaert.

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!