Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Kortrijk bepaalt als eerste Belgische stad zijn City Blueprint

De Zuidwest-Vlaamse hoofdstad heeft als eerste stad in België een City Blueprint analyse uitgevoerd. Dat gebeurde in samenwerking met Vlakwa en VITO. Ook voor andere Vlaamse steden is de City Blueprint een erg nuttig en eenvoudig meetinstrument dat aan de hand van 25 indicatoren een rapport geeft over het waterbeheer in een stad. Deze tool werd ondertussen in 60 steden wereldwijd uitgevoerd en biedt elke stad goede inzichten over de belangrijkste werkpunten op vlak van water. Ontdek hier de concrete resultaten.

Marionetten: een nieuw recreatief natuurgebied in Kortrijk

Samen met de stad Kortrijk stelde Vlakwa een actieplan op.  Met een globale score (Blue City Index) van 6,1 positioneert Kortrijk zich - als goede middenmoter- naast steden als Jeruzalem, Lyon, Melbourne en Leeuwarden. Bovendien wordt de stad  een schakel in een city-to-city learning netwerk voor uitwisseling van goede praktijken.

Bert Herrewyn, schepen voor klimaat van Kortrijk: “De stad legde haar gegevens over het waterbeheer samen met de gegevens van De Watergroep, Aquafin en de VMM en kwam zo vlot tot een volledig ingevulde City Blueprint. Het geeft een mooi beeld van waar we staan en op welke aspecten van waterbeheer of -beheersing we extra moeten inzetten. Vlakwa analyseerde onze Blueprint en stelde ons actiepunten op korte en lange termijn voor, waar wij als stad mee aan de slag gaan om onze City Blueprint te verbeteren.”

“Een aandachtspunt is dat een stad niet op alle indicatoren zelf impact heeft (of minimaal) en dus ook inspanningen en afstemming vereist is met andere organisaties en hogere instanties”, geeft Bert Herrewyn mee: “Indicatoren waar we wel zelf op kunnen werken zijn: het verhogen van de waterefficiëntie (ook in onze eigen gebouwen), klimaatadaptatie (met o.a. de opmaak van een hemelwaterplan, meer groen in de stad, doorlatende verhardingen), onderhoud en investeringen in het gemeentelijk rioleringsstelsel, het verder verlagen van het pesticidengebruik bij inwoners én het verhogen van de participatie van de inwoners. Creatief en innovatief inzetten van data kan hierin bijdragen om tot gewenste acties bij de burgers te komen.”

Resultaat Kortrijk

Steden die hun City Blueprint wil laten bepalen, kunnen hiervoor terecht bij Vlakwa. Voor meer info klik hier  of contacteer Dirk Halet van Vlakwa.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!