Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Minister Schauvliege lanceert oproep tot projectvoorstellen voor drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden

De Vlaams Minister van Omgeving, bevoegd voor het leefmilieu en partner van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) maakt ook in 2018 middelen vrij voor cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden. Deze projecten moeten op het terrein uitvoering geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder aan SDG 6 inzake water en sanitatie. Deadline voor de projectvoorstellen is 25 juni.

 

Noord-Zuid

Bedoeling is dat deze projecten tot stand komen door samenwerking tussen minstens 1 Vlaamse indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner. Door samenwerking tussen diverse partners te stimuleren, schakelt het VPWvO zich ook in in SDG 17 inzake het creëren van partnerschappen en het werken aan capaciteitsopbouw.

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling is een netwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ngo's en vzw's, lokale overheden, privébedrijven en publieke (drink)waterbedrijven. Het wordt ondersteund door de Vlaamse overheid.

In de eerste plaats wil het VPWvO mee bijdragen aan de duurzame voorziening van zuiver water en sanitatie aan de lokale bevolking in het Zuiden. Daartoe worden projecten opgezet, met steun en bijdrage van diverse Vlaamse partners. Deze projecten zorgen voor verbeterde toegang tot water en/of sanitaire voorzieningen voor ondertussen 1,7 miljoen mensen. Via integraal waterbeheer en vorming worden meer dan 8 miljoen mensen bereikt.

In Vlaanderen werd een ondersteunend luik opgezet, met een secretariaat en een stuurgroep die de soorten partners samenbrengt.

Voor wie?

Elke erkende ngo, vzw, overheid, onderwijs- of onderzoeksinstelling, publiek bedrijf in de watersector of privébedrijf, dat zijn hoofdkwartier in Vlaanderen of in Brussel heeft en wil bijdragen tot de verbetering van toegang tot water en sanitatie in het Zuiden kan partner worden van het VPWvO.

Meer informatie en alle nodige documenten zijn hier beschikbaar.

Projecten kunnen ingediend worden tot maandag 25 juni 2018 om 12 u.

 

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!