Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Mobiele waterzuivering voor festivals en evenementen

Heel binnenkort kunt u een mobiele waterzuiveringunit met planten zien rijden op Vlaamse wegen…. Dit concept waarbij een waterzuivering met planten van locatie naar locatie wordt vervoerd, is uniek in Europa.

Jan Dop (Gemeente Bernheze), Veerle Depuydt (Vlakwa), Wim Herremans (ECOZ), Wouter Igodt (ECOZ), Harold Soffner (Gemeente Bernheze), Stijn De Wandel (UGent)

De mobiele plantencontainer zal de komende weken zijn nut bewijzen bij een drietal festivals – en niet van de minste: Boomtown (Gentse Feesten), Folkfestival Dranouter en Ieperfest. Afhankelijk van de locatie waar de container opgesteld wordt, zal het gezuiverde water ook opnieuw lokaal worden ingezet, waardoor kringloopsluiting wordt gerealiseerd. ECOZ® Mobile wordt ontwikkeld en uitgetest binnen het Interregproject I-QUA (Interreg Vlaanderen –Nederland).

 

        

Probleemstelling
Jaarlijks worden er in het buitengebied honderden events georganiseerd van kleine lokale evenementen tot grote festivals met grote bezoekersaantallen en dit zowel in Vlaanderen als in Nederland. Deze evenementen produceren op een locatie gedurende een heel korte periode (meestal slechts enkele dagen) heel wat afvalwater. Denk maar aan mobiele toiletten, afwaswater afkomstig van eettentjes, douches ed. Afhankelijk van de grootte van het evenement wordt het afvalwater in het oppervlaktewater of indien mogelijk naar de riolering afgevoerd. Bij grotere evenementen wordt het water extern afgevoerd, wat ook extra kosten met zich meebrengt.
In Vlaanderen is er recente milieuwetgeving (zie Vlarem II subafd 4.2.8.1 ɸ4) die hierop inspeelt. Het betreft de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van meer dan tien tijdelijke sanitaire installaties die geplaatst worden in openlucht bij een publiek toegankelijke inrichting. Daarbij wordt opgelegd om het afvalwater minstens te zuiveren met een individuele behandelingsinstallatie waarbij de capaciteit is afgestemd op de aan te sluiten vuilvracht.

Van idee tot concept
Ondernemers Wim Herremans van Plant Projects, Wouter Igodt van Tuincreatie Igodt en Koen Fauconnier van AgrAqua hebben reeds meer dan 15 jaar ervaring met het zuiveren van afvalwater door het inzetten van plantensystemen (zie http://www.ecoz.be/nl/ ).

Vanuit hun jarenlange ervaring met IBA’s voor huishoudens, maar ook bij bedrijven in onder meer de landbouwsector kwam het idee om ook afvalwater van evenementen te gaan zuiveren. Ze hebben hun kennis, ervaring en hun innovatieve en creatieve ideeën met elkaar gedeeld om uiteindelijk tot dit innovatief concept te komen.
Het concept is volgens de ondernemers pas echt geslaagd als het gezuiverd afvalwater ook ter plaatse kan worden ingezet (hergebruik o.a. als toiletspoelwater). De voordelen zijn zowel ecologisch - recuperatiewater inzetten voor laagwaardige toepassingen -als economisch van aard: besparen op de drinkwaterfactuur.

Voor meer informatie: contacteer Veerle Depuydt

Meer informatie over het INTERREGPROJECT I-QUA

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!