Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Nieuwe Open Call Vlaanderen Circulair verwelkomt waterprojecten rond circulaire stad en circulair ondernemen

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een nieuwe projectoproep om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Deze derde open call beschikt over een projectfonds van 4,9 miljoen euro en staat ook open voor circulair watergebruik met als thema’s circulaire stad en circulair ondernemen.

 

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. Vanuit de OVAM zal Vlaanderen Circulair deze omslag aanwakkeren. Ministers Muyters en Van den Heuvel zijn samen de voogdijministers voor de circulaire economie. Deze projectoproep kadert in dat beleid.

De subsidies van Vlaanderen Circulair zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Ze moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug).

In totaal kregen bij voorgaande edities reeds 135 projecten ondersteuning van Vlaanderen Circulair.

Circulaire stad en circulair ondernemen

Bij deze call zoekt men projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;

circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Deze subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

De deadline voor indiening is: woensdag 4 september 2019 om 12u 's middags.

De projecten starten in 2019, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2021. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.

Vlakwa is een van de partners van Vlaanderen Circulair.

Voor meer info en of ondersteuning, contacteer Veerle Depuydt of Dirk Halet.

Meer details vind je ook op de website van Vlaanderen Circulair.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!