Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Nieuwe Vlaamse wetgeving grondwaterbescherming en -heffingen

De Vlaamse overheid legde in een recent aangenomen decreet rond grondwaterheffingen actie- en waakgebieden vast waar extra inspanningen noodzakelijk zijn. Ontdek hier of uw onderneming betrokken is.

In het decreet van 28 juni 2017 werden de grondwaterheffingen vastgelegd voor het heffingsjaar 2018 tot en met 2023 (klik hier pag. 6).

Actie- en waakgebieden

Specifiek voor de bescherming van de grondwaterlichamen werd in het kader van de tweede generatie stroomgebiedbeheersplannen (2016-2021) een gebiedsspecifieke vergunningsaanpak van grondwaterwinningen uitgewerkt. In deze aanpak worden binnen een grondwaterlichaam op bepaalde plaatsen actie- en waakgebieden gedefinieerd. Dit zijn zones waar extra inspanningen vereist zijn om een goede toestand te bereiken. Via de vergunningen zullen aan de bedrijven bijkomende inspanningen opgelegd worden indien men uit een dergelijk actie- of waakgebied water oppompt.  Klik hier om na te gaan of u zich in een dergelijke gebied bevindt.

Met de aanpassingen in het decreet streeft men een aanpassing na van de heffingsgebieden in overeenstemming met de gebieden opgenomen in de herstelprogramma’s  (de zgn. actie- en waakgebieden). Daarbij lopen de heffingen sneller op voor bedrijven die water oppompen uit gevoelige grondwaterwinningen.

Advies en begeleiding

Indien u als onderneming in een dergelijk gebied ligt en graag de mogelijkheden bekijkt van rationeel watergebruik en de inzet van alternatieve waterbronnen, aarzel niet om met Vlakwa contact op te nemen (dh@vlakwa.be). Voor meer info klik hier.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!