Nieuws

Tijdens het India EU-water forum, dat gisteren plaats vond in de Indiase hoofdstad New Delhi, is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor...

Lees meer

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij...

Lees meer

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Nieuwe Vlaamse wetgeving grondwaterbescherming en -heffingen

De Vlaamse overheid legde in een recent aangenomen decreet rond grondwaterheffingen actie- en waakgebieden vast waar extra inspanningen noodzakelijk zijn. Ontdek hier of uw onderneming betrokken is.

In het decreet van 28 juni 2017 werden de grondwaterheffingen vastgelegd voor het heffingsjaar 2018 tot en met 2023 (klik hier pag. 6).

Actie- en waakgebieden

Specifiek voor de bescherming van de grondwaterlichamen werd in het kader van de tweede generatie stroomgebiedbeheersplannen (2016-2021) een gebiedsspecifieke vergunningsaanpak van grondwaterwinningen uitgewerkt. In deze aanpak worden binnen een grondwaterlichaam op bepaalde plaatsen actie- en waakgebieden gedefinieerd. Dit zijn zones waar extra inspanningen vereist zijn om een goede toestand te bereiken. Via de vergunningen zullen aan de bedrijven bijkomende inspanningen opgelegd worden indien men uit een dergelijk actie- of waakgebied water oppompt.  Klik hier om na te gaan of u zich in een dergelijke gebied bevindt.

Met de aanpassingen in het decreet streeft men een aanpassing na van de heffingsgebieden in overeenstemming met de gebieden opgenomen in de herstelprogramma’s  (de zgn. actie- en waakgebieden). Daarbij lopen de heffingen sneller op voor bedrijven die water oppompen uit gevoelige grondwaterwinningen.

Advies en begeleiding

Indien u als onderneming in een dergelijk gebied ligt en graag de mogelijkheden bekijkt van rationeel watergebruik en de inzet van alternatieve waterbronnen, aarzel niet om met Vlakwa contact op te nemen (dh@vlakwa.be). Voor meer info klik hier.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!