Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Nieuwe WATER projecten van start met steun van Vlaanderen Circulair

Begin dit jaar maakte Vlaanderen Circulair 53 nieuwe goedgekeurde circulaire economieprojecten bekend. Daarbij zijn ook 6 watergerelateerde projecten, waaronder het Total Value Wall project, een project rond muurtuinen met innovatief waterhergebruik waarvan de indiening ondersteund werd door Vlakwa. Ontdek hier het overzicht van alle goedgekeurde 6 circulaire waterprojecten.

 

In totaal werden naar aanleiding van de oproep van vorig jaar 150 circulaire economieprojecten ingediend. De 53 goedgekeurde projecten zijn samen goed voor een subsidiebedrag van 4,656 miljoen euro. 

 

Waar gaan de projecten rond circulair waterverbruik over?

 

Bouwen op/aan gezonde Bodem  - ingediend door Immoterrae

Er wordt nog te veel voorbijgegaan aan het belang van de ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, waterhuishouding, bodemvruchtbaarheid… die de bodem in zich heeft en het in stand te houden hiervan. Gezien het trage proces van bodemvorming en -herstel en om de maatschappelijke veranderingen zoals onder meer de ruimtelijke verdichting kwalitatief te kunnen invullen, moeten we in het kader van bouw– en infrastructuurprojecten dus meer inzetten op het vrijwaren en het herstel of zelfs verbetering van de ecosysteemdiensten van de bodem.

De Eendenkroos Waardeketen – ingediend door Inagro 

Het doel is het implementeren van een waardeketen voor eendenkroos, een vrij op het water drijvende waterplant. Eendenkroos heeft potentieel om landbouwkundige afvalstromen te zuiveren en daarbij eiwitten te produceren die een waarde hebben voor de voeder- en voedingsindustrie. Op deze manier worden reststromen terug ingezet en wordt circulaire economie bekomen.

De Kruit(Water)Fabriek: innovatieve watercyclus op lokaal niveau - ingediend door Aquafin

De site van de Kruitfabriek (Vilvoorde) wordt omgevormd tot een complex waarin wonen, recreatie, sport en cultuur samengaan. Aquafin wil samen met Zenneveen, Stad Vilvoorde en NuReSys een innovatieve watercyclus ontwikkelen op deze site, waarbij het afvalwater lokaal wordt behandeld en hergebruikt, en ook grondstoffen uit het water worden teruggewonnen.

Total Value Wall – ingediend door Muurtuin BVBA

Total Value Wall is een innovatieve multidisciplinaire verticale muurtuin. Dit systeem fungeert als een volwaardige bouwschil met heel wat bouwtechnische voordelen (betere thermische isolatie, geluidsisolatie, een positieve invloed op de levensduur van de gevel en een lager brandrisico), visueel voordeel (meer groen in de bouw/ groen in de stad) en milieuvoordeel (captatie van fijn stof, vasthouden van hemelwater). Naast deze voordelen kan de muurtuin een bijkomend  voordeel genereren door uitbreiding van het systeem waarbij grijs water wordt gezuiverd  tot water voor laagwaardige toepassingen. In dit project zullen demonstraties plaatsvinden om verticale muurtuinen als totaaloplossing  positief onder de aandacht te brengen van onder andere bouwprofessionals en  particulieren/inwoners van de stad. Bij de voorbereidende testen en de eigenlijke demonstratie is er ook aandacht voor circulaire materialen zoals Ecoschelp en Biochar. Op vandaag is het Total Value Wall concept en  de ermee gepaard gaande  voordelen onvoldoende gekend bij het bredere publiek.

UNIR  - ingediend door Biogas Bree 

Het project 'UNIR’ van Biogas Bree centraliseert en standaardiseert spuiwater uit de chemische luchtwassers van biogasinstallaties en varkensstallen in Limburg. Het verenigt telers zoals André Schelfhout in een machinering die gebruik maken van een geoptimaliseerde sleepslang en bemesting voor de toediening van het ammoniumsulfaat. Hierdoor kan de herwonnen stikstof niet alleen als vervanger van geïmporteerde minerale meststof doorbreken en dus de ecologische voetafdruk van stikstof bemesting verlagen, maar kan de bemesting tevens een watergift betekenen in periodes van droogte.

Water on Stage – ingediend door VITO

Het Water on Stage project wenst water op een slimme en schone manier weer meer te integreren in het stedelijk weefsel. Een benadering op wijkniveau is hierbij optimaal en volgt de internationale trend binnen de energie-, materialen- en waterwereld, richting robuustere en veerkrachtigere steden.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!