Nieuws

Het Departement Chemische Ingenieurstechnieken van de KU Leuven dient een TETRA-projectvoorstel in rond de optimalisatie van anaerobe...

Lees meer

Op woensdag 4 december mocht Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent, in Kortrijk het officiële startschot geven voor de werken aan...

Lees meer

Kunnen innovatieve filters een oplossing bieden voor te hoge concentraties stikstof en fosfor in onze stromen en beken? Dat is wat partners uit...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

NUREDRAIN: filtermaterialen geselecteerd voor P-verwijdering uit landbouwkundige waterstromen

Filtertechnologie voor de verwijdering van fosfor (P) en nitraten uit landbouwkundige waterstromen, daar zet het Europese NUREDRAIN project op in. KU Leuven maakte afgelopen zomer een database op van de verschillende fosfor absorberende materialen. Op basis van dit overzicht weerhielden de NUREDRAIN projectpartners nu 9 filtermaterialen die bij diepgaande labotesten bestudeerd zullen worden.

Onderzoekers van het NUREDRAIN project bekijken een testopstelling bij PC Sierteelt

Bedoeling is om de filtertechnologie voor fosfaten en nitraten in te zetten op verontreinigd water afkomstig van land- en tuinbouw: het spuiwater van serres, ‘run off’ en drainagewater van landbouwvelden. Zo vermijdt men dat het fosfor en de nitraten in het oppervlaktewater terecht komen.

Onderzoekers van de KULeuven  bepaalden afgelopen zomer de adsorptiekinetiek van het fosfaat verwijderende filtermateriaal voor zowel hoog beladen (25 mg P/l), gematigd beladen (5 mg P/l) en laag beladen (0,5 mg P/l) fosfor (P) stromen. De 4 best presterende materialen zullen binnenkort worden getest in kolomtesten om de P-verzadigingssnelheid te bepalen.

Voorbereidingen voor veldtesten
Ondertussen treffen de projectpartners de nodige voorbereidingen voor de eerste veldtesten.
In Denemarken zal een lamellenfilter vervangen worden door een HydroSeparator om particulair P in run off water tegen te houden. Vervolgens zal het run off water over een filter met DiaPure materiaal gaan. Dit materiaal moet de opgeloste P in het run off water adsorberen.
In België heeft De Watergroep samen met VITO een filter setup ontworpen die zal worden gebouwd in het testplatform van het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart (West-Vlaanderen). De setup bestaat uit 3 filters die in serie of in parallel kunnen worden geopereerd. Als filtermateriaal zullen granulaten van ijzerslib worden uitgetest. Dit laatste is een nevenstroom van de drinkwaterproductie.
Eveneens in België heeft UGent een eenvoudige filter ontworpen om aan de uitlaat van drainagebuizen te plaatsen. Dit omvat een gemodificeerde emmer die gevuld wordt met zandkorrels gecoat met ijzeroxide.
Nog in ons land zal het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) filters uittesten op het spuiwater van serres. Om NO3 te verwijderen zal een Moving Bed BioReactor (MBBR) worden uitgetest terwijl P verwijderd wordt door een cubitainer te vullen met ijzerslibpellets.
In Duitsland tot slot zal inline met een drainagebuis van een landbouwveld een filter worden gebouwd om P te verwijderen uit het drainagewater. Tijdens het eerste testjaar zullen tevens zandkorrels gecoat met ijzeroxide als P adsorbans worden gebruikt.

Valorisatie als meststof
Eens de filtermaterialen verzadigd zijn met P, dienen deze vervangen te worden. De verzadigde P materialen kunnen verder worden gevaloriseerd als P meststof. Hetzij rechtstreeks door de verzadigde materialen met substraat te mengen, hetzij onrechtstreeks door de materialen passend te behandelen teneinde P vrijstelling te bekomen. Beide valorisatiepistes zullen worden onderzocht tijdens een latere fase van het project.

Mogelijke oplossing voor aanhoudend probleem
Ondanks preventieve maatregelen en een streng beleid stelt men in regio’s met intensieve landbouw nog steeds te hoge concentraties van stikstof (N) en fosfor (P) vast in het oppervlaktewater. Dat leidt tot algenbloei in onze beken, stromen en rivieren en zelfs voor onze kusten. Curatieve stappen zoals het fillteren in het NuReDrain project zijn een van de mogelijkheden die Europa wil inzetten om de situatie in probleemzones te verbeteren.

Meer info

Project Website: http://northsearegion.eu/nuredrain/


Contacteer Charlotte Boeckaert voor meer info over dit thema

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!