Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Oproep Water-Land-schap: 14 voorstellen worden uitgewerkt tot landinrichtingsproject rond watergerelateerde problemen

In oktober vorig jaar lanceerde minister Schauvliege de oproep Water-Land-Schap. Bedoeling was dat lokale coalities voorstellen deden om hun plaatselijke watergebonden uitdagingen samen aan te pakken via een landinrichtingsproject. Uit de 40 ingediende voorstellen selecteerde het programma nu 14 voorstellen die uitgewerkt worden en ondersteund worden met financiële middelen waarvoor 5 miljoen euro is voorzien.

Het programmateam bij de lancering van Water-Land-Schap samen met minister Schauvliege

Alle Vlaamse provincies
De 40 ingediende initiatieven hadden een brede spreiding over Vlaanderen: 7 voorstellen komen uit de provincie West-Vlaanderen, 13 uit Oost-Vlaanderen, 6 uit Vlaams-Brabant, 9 uit Antwerpen en 5 uit Limburg.
“De grote respons op de oproep Water-Land-Schap bewijst dat de nood aan middelen en uitvoeringsinstrumenten om op een andere manier met water, landbouw en landschap om te gaan groot én urgent is”, aldus minister Schauvliege. “Door de verschillende initiatieven, verspreid over Vlaanderen, te bundelen in een landinrichtingsproject, kan op grote schaal aan de waterproblematiek in Vlaanderen gewerkt worden.”

Volgende initiatieven werden geselecteerd:
•Voor West-Vlaanderen: ‘Gaverbeekvisie’, ‘Robuuste waterlopen Westhoek’ en ’Naar een duurzaam landbouwproductielandschap Midden-West-Vlaanderen’
•Voor  Oost-Vlaanderen: ‘Barbierbeek verbindt’, ‘Maarkebeek’ en ‘Burenwater’
•Voor Antwerpen: ‘Aqualitatieve Mechelse groenteregio’,’ Beek.boer.bodem in de vallei van de Aa’ en ‘Ravels’
•Voor Vlaams-Brabant:  ‘de vallei van de Zennebeemden’, ‘Laakvallei’ en ‘Water als bondgenoot in de Getestreek’
•Voor Limburg: ‘Herk en Mombeekvallei’ en  ‘Bruggen tussen Water, Land en Schap in de Maasvallei’.

De lokale coalities van de geselecteerde initiatieven gaan nu samen met het programmateam aan de slag om hun voorstel concreet uit te werken en de uitvoering voor te bereiden.

Het programmateam bestaat uit Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO), Departement Landbouw en Visserij, Departement Omgeving, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Architecture Workroom Brussels, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA).

Voor meer info, neem contact met Dirk Halet .

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!