Nieuws

Binnenkort opent de LIFE call 2020 waarin diverse projecttypes rond milieu kunnen worden gefinancierd. Dit biedt ook opportuniteiten voor de Vlaamse...

Lees meer

Ben je als voedingsbedrijf gelegen in ruraal gebied? Werd je reeds benaderd door landbouwers? Dan is er ongetwijfeld interesse in jouw gezuiverd...

Lees meer

Corona of geen corona…. Middenin deze wereldcrisis mogen we landen die weinig armslag hebben en een beroep doen op onze hulp, niet vergeten. Daarom...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Participatieproject Heulebeek brainstormt over water

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Dat geldt ook voor de Heulebeek, een zijrivier van de Leie, die West-Vlaanderen van west naar oost doorkruist. Op 6 februari vond onder grote persbelangstelling de officiële lancering van het participatietraject voor het stroomgebied van de Heulebeek plaats.

Er is de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen maar toch blijft kans op wateroverlast bestaan. Daarom heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het participatieproject Heulebeek opgestart. Elf partners nemen eraan deel. Zij zullen, samen met de inwoners van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke en alle andere betrokkenen, een jaar lang nadenken hoe problemen rond waterkwaliteit, droogte en overstromingen kunnen aangepakt worden. Bij de opstart van het project is een online test en ideeënplatform gelanceerd. Na een jaar zullen de engagementen in een riviercontract vastgelegd worden. Dat moet de rode draad worden in het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek.

Samen kunnen we meer

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is dit traject gestart met de bedoeling om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om het overstromingsrisico te verminderen, om de waterkwaliteit te verbeteren en ook om in droge periodes de waterschaarste in onze waterlopen te beperken.
Samen met de Vlaamse overheid engageren de gemeentebesturen van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement Landbouw & Visserij, Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen, het Vlaams Kenniscentrum Water en de provincie West-Vlaanderen zich om samen maatregelen te zoeken. De overheid kan het namelijk niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen zijn en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Tijdens het project wordt gekeken naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.


Heb je interesse in dit participatietraject of wil je zien welke ideeën en initiatieven via de website of tijdens een stakeholderforum (Heulebeekforum) al werden ingediend, neem dan zeker hier een kijkje.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!