Nieuws

Via het Interreg NWE project ‘Water Test Network’ kunnen KMO watertechnologieleveranciers hun innovatie uittesten, finetunen en valideren in een reële...

Lees meer

Door de frequentere lange droogteperiodes zijn diverse sectoren structureel op zoek naar alternatieve waterbronnen bv. voor toepassingen in de land-...

Lees meer

Op 16 mei vond in Antwerpen ‘Waterinnovatie in de Praktijk’ plaats. Het evenement stond in het teken van vijf jaar VITO/Vlakwa open call...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Partners gezocht voor nieuw project rond verbeterde afvalwaterzuivering met actief slib

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lanceerde een nieuwe TETRA projectoproep. Universiteit Antwerpen (UA) zal hiervoor een projectvoorstel indienen waarvoor het nog op zoek is naar industriële partners met een biologische zuivering met behulp van actief slib. De slib/water scheiding is vaak de zwakste schakel in het zuiveringsproces. Met dit project wil UA innovatieve strategieën ontwikkelen om de structuur en de bezinkingseigenschappen van actief slib te optimaliseren. Het project is gericht naar bedrijven uit de voedingsindustrie, chemie maar ook andere sectoren alsook ontwerpers, bouwers en beheerders van waterzuiveringen en milieuadviesburo’s zijn welkom om tot de projectgroep toe te treden.

MIDAS staat voor ‘Microbiële Densificatie in industriële Actief Slib installaties’ en heeft als doelstelling innovatieve strategieën te ontwikkelen om de structuur en de bezinkingseigenschappen van actief slib te optimaliseren.

Zwakke slibstructuur

Een biologische zuivering van industrieel afvalwater met behulp van actief slib bestaat in essentie uit een beluchtingsbekken of -stap waarin de omzettingen gebeuren, gevolgd door een nabezinker (of bezinkinsstap in een SBR) om het slib af te scheiden van het gezuiverde water. De slib/water scheiding vormt de zwakste schakel in het systeem. Dit wordt onder meer veroorzaakt door slechte slibbezinkingseigenschappen t.g.v. een zwakke slibstructuur (disperse groei, open & zwakke vlokken, draadvorming…). Operatoren van actief slib installaties worden dan ook geconfronteerd met inefficiënte zuivering ten gevolge van falende bezinking en zelfs verlies van zwevende stoffen in het lozingswater.

Doelstelling en aanpak

Het project wil innovatieve strategieën onderzoeken om de structuur, en dus de bezinkingseigenschappen van actief slib te verbeteren. Het komt er op neer dat we “zwakke” slibvlokken willen densifiëren door ze om te vormen tot goed afgelijnde, compacte, dense en sterke structuren, die sneller bezinken. Door de betere bezinking, verbetert de algehele efficiëntie van de biologische zuivering. U vindt hieronder enkele sprekende voorbeelden, voor diverse industriële afvalwaters.

De voorgestelde strategieën van project MIDAS hebben tot doel om specifieke groepen van bacteriën in het actief slib te stimuleren, meer bepaald die bacteriën die in staat zijn de COD uit het afvalwater intern op te slaan als polymeren. Van deze “opslagorganismen” is bekend dat ze de basis vormen voor heel compacte vlokken. Bepaalde van deze organismen zijn bovendien in staat om ook fosfaat op biologische wijze te verwijderen, waardoor, indien relevant, ook kan bespaard worden op chemicaliën die anders moeten gedoseerd worden om de fosfaat lozingsnorm te halen. Om de opslagorganismen te stimuleren moet de procesvoering van de bestaande installatie gewijzigd worden, en dit vormt de basis van de strategieën die we willen onderzoeken en vertalen naar de industriële praktijk.

Lab- en pilootschaal

In het project werken we met afvalwater en slib van de doelgroep bedrijven, eerst op laboschaal, en dan op pilootschaal. Op laboschaal worden verschillende strategieën uitgewerkt en vergeleken (waarbij slibstructuur, slibbezinking, effluentkwaliteit, nutriëntenverwijdering, procesefficiëntie en energieverbruik worden opgevolgd, in vergelijking met de conventionele bedrijfsvoering). De meest beloftevolle strategie wordt, op locatie, in een pilootproef met variabel afvalwater uitgedaagd en geoptimaliseerd.

Oproep partners

Het project is breed gericht op bedrijven die problemen ervaren (of vermoeden) met slibstructuur en slibbezinking. Zowel bedrijven uit de voedingsindustrie, als chemie, en andere sectoren, komen in aanmerking. Daarnaast omvat de doelgroep ook ontwerpers/bouwers/beheerders van zuiveringen en adviesbureaus, omdat projectresultaten uiteraard ook voor dergelijke bedrijven relevant zijn. We zijn specifiek op zoek naar partners die willen deelnemen aan de gebruikersgroep van het project, en die hun engagement ook financieel willen waarmaken (TETRA-projecten vragen een cofinanciering van 7,5% van het projectbudget, collectief gedragen door de gebruikersgroep). We denken hierbij aan een bijdrage, gaande van 500 tot 1500 euro. Deadline projectindiening is 22 januari 2019 om 12u ’s middags.

Wat zijn TETRA-projecten?

TETRA-projecten zijn programma's voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en social profit. Ze hebben een dubbele doelstelling. Ze verhogen de innovatiecapaciteit bij bedrijven en bij ondernemingen actief in de social profit door het omzetten van technologie en kennis naar concrete toepassingen via aangepaste informatie. Tegelijk verhogen TETRA-projecten de kennisbasis van de hogescholen en de geïntegreerde opleidingen in de universiteiten ter verbetering van het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening. Voor meer info: www.vlaio.be/themas/tetra-projecten

Op zoek naar meer info of interesse om partner te worden? Neem contact met Jan Dries op 03/265.88.72 of jan.dries2@uantwerpen.be

Universiteit Antwerpen

Onderzoeksgroep BioGEM 

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (industrieel ingenieursopleidingen)

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!