Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Partners gezocht voor nieuw TETRA-project MIDAS rond verbeterde afvalwaterzuivering met actief slib

Het projectvoorstel kadert in de biologische zuivering van industrieel afvalwater met behulp van actief slib waarbij de slib/water scheiding vaak de zwakste schakel is door slechte bezinkingseigenschappen. Het project is in handen van de Universiteit Antwerpen en men is op zoek naar bedrijven die problemen ervaren (of vermoeden) met de slibstructuur en slibbezinking. Zowel bedrijven uit de voedingsindustrie, als chemie en andere sectoren komen in aanmerking. Daarnaast wil men ook graag ontwerpers, bouwers en beheerders van zuiveringen en adviesburo’s bij het project betrekken.

MIDAS staat voor ‘Microbiële Densificatie in industriële Actief Slib installaties’ en heeft als doelstelling innovatieve strategieën te ontwikkelen om de structuur en de bezinkingseigenschappen van actief slib te optimaliseren.

Zwakke slibstructuur
Een biologische zuivering van industrieel afvalwater met behulp van actief slib bestaat in essentie uit een beluchtingsbekken waarin de omzettingen gebeuren, gevolgd door een nabezinker om het slib af te scheiden van het gezuiverde water. De slib/water scheiding in de nabezinker vormt de zwakste schakel in het systeem. Dit wordt onder meer veroorzaakt door slechte slibbezinkingseigenschappen t.g.v. een zwakke slibstructuur (disperse groei, open & zwakke vlokken, draadvorming…). Operatoren van actief slib installaties worden dan ook geconfronteerd met inefficiënte zuivering ten gevolge van falende bezinking en zelfs verlies van zwevende stoffen in het lozingswater.

Doelstelling en aanpak
Het project wil innovatieve strategieën onderzoeken om de structuur, en dus de bezinkingseigenschappen van actief slib te verbeteren. Het komt er op neer dat we “zwakke” slibvlokken willen densifiëren door ze om te vormen tot goed afgelijnde, compacte, dense en sterke structuren, die sneller bezinken. Door de betere bezinking, verbetert de algehele efficiëntie van de biologische zuivering. U vindt hieronder enkele sprekende voorbeelden, voor diverse industriële afvalwaters.

De voorgestelde strategieën van project MIDAS hebben tot doel om specifieke groepen van bacteriën in het actief slib te stimuleren, meer bepaald die bacteriën die in staat zijn de COD uit het afvalwater intern op te slaan als polymeren. Van deze “opslagorganismen” is bekend dat ze de basis vormen voor heel compacte vlokken. Bepaalde van deze organismen zijn bovendien in staat om ook fosfaat op biologische wijze te verwijderen, waardoor, indien relevant, ook kan bespaard worden op chemicaliën die anders moeten gedoseerd worden om de fosfaat lozingsnorm te halen. Om de opslagorganismen te stimuleren moet de procesvoering van de bestaande installatie gewijzigd worden, en dit vormt de basis van de strategieën die we willen onderzoeken en vertalen naar de industriële praktijk.

Lab- en pilootschaal
In het project werken we met afvalwater en slib van de doelgroep bedrijven, eerst op laboschaal, en dan op pilootschaal. Op laboschaal worden verschillende strategieën uitgewerkt en vergeleken (waarbij slibstructuur, slibbezinking, effluentkwaliteit, nutriëntenverwijdering, procesefficiëntie en energieverbruik worden opgevolgd, in vergelijking met de conventionele bedrijfsvoering). De meest beloftevolle strategie wordt, op locatie, in een pilootproef met variabel afvalwater uitgedaagd en geoptimaliseerd.

Oproep partners
Het project is breed gericht op bedrijven die problemen ervaren (of vermoeden) met slibstructuur en slibbezinking. Zowel bedrijven uit de voedingsindustrie, als chemie, en andere sectoren, komen in aanmerking. Daarnaast omvat de doelgroep ook ontwerpers/bouwers/beheerders van zuiveringen en adviesbureaus, omdat projectresultaten uiteraard ook voor dergelijke bedrijven relevant zijn. We zijn specifiek op zoek naar partners die willen deelnemen aan de gebruikersgroep van het project, en die hun engagement ook financieel willen waarmaken (TETRA-projecten vragen een cofinanciering van 7,5% van het projectbudget, collectief gedragen door de gebruikersgroep). We denken hierbij aan een bijdrage, gaande van 500 tot 1500 euro.

Wat zijn TETRA-projecten?
TETRA-projecten zijn programma's voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en social profit. Ze hebben een dubbele doelstelling. Ze verhogen de innovatiecapaciteit bij bedrijven en bij ondernemingen actief in de social profit door het omzetten van technologie en kennis naar concrete toepassingen via aangepaste informatie. Tegelijk verhogen TETRA-projecten de kennisbasis van de hogescholen en de geïntegreerde opleidingen in de universiteiten ter verbetering van het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening. Voor meer info over TETRA-projecten, klink hier

Op zoek naar meer info of interesse om partner te worden? Neem contact met Jan Dries op 03/265.88.72 of jan.dries2@uantwerpen.be

Universiteit Antwerpen
Onderzoeksgroep BioGEM
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (industrieel ingenieursopleidingen)

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!