Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Partners gezocht voor project rond valorisatie van spuiwater in serreteelt

Hogeschool Gent zoekt naar partners voor een nieuw PWO multidisciplinair project rond valorisatie van spuiwater in serreteelt. Met het zogenaamde VASPUSER project is het de bedoeling om het spuiwater te behandelen met een combinatie van een biologische behandeling en fysico-chemische behandeling. Als biologisch systeem wordt gekozen voor een microalgen systeem. De hogeschool zoekt ondermeer serreteeltbedrijven en leveranciers van waterzuiveringstechnologie.

6 miljoen kubieke meter water

Het totale waterverbruik voor het telen van vruchten en sierteelt onder glas in Vlaanderen bedraagt ongeveer 6 000 000 m3 per jaar. Dit volume wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de het beregenen van de gewassen (=gietwater) met voedingswater waaraan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden toegevoegd.

Vaak wordt een overmaat van deze voedingsoplossing gegeven aan de planten. Dit is noodzakelijk om de variatie in verdamping per plant op te vangen, de variatie in de afgifte van de afzonderlijke druppelaars/doppen te compenseren en om de accumulatie van in het gietwater aanwezige ongewenste elementen te voorkomen. Deze overmaat aan gietwater wordt in het Vlaamse mestdecreet als spuiwater omschreven.

Niet loosbaar spuiwater

Om deze spuistroom enigszins te beperken, wordt in veel glastuinbedrijven het drainagewater na ontsmetting en bijvoegen van additieven gerecirculeerd. Dit leidt echter tot opstapeling van onder andere voedingstoffen en chloriden, waardoor op een bepaald ogenblik dit water niet meer voldoet als gietwater en dit dient gespuid te worden. Dit spuiwater mag niet zomaar geloosd worden en mag enkel in de zomerperiode uitgereden worden op het land als meststof.

Projectdoelstellingen

Het VASPUSER project zal het spuiwater behandelen met een combinatie van een biologische behandeling en fysico-chemische behandeling. Als biologisch systeem wordt gekozen voor een microalgen systeem. Dit is een reeds bewezen methode voor de zuivering van stromen met hoog nutriëntgehalte en heeft als bijkomstig voordeel de opslag van hoogwaardige componenten zoals onverzadigde vetzuren, proteïnen en kleurstoffen in de biomassa.

Tevens zal het project:

-          de waterstromen bij verschillende eindgebruikers (= glastuinteeltbedrijven) en fysico-chemische karakterisatie van de waterstromen in kaart brengen.

-          Een selectie maken van geschikte microalgen species voor elke specifieke waterstroom op basis van kinetiek.

-          Batchwijze maken van uitgevoerde groei-experimenten waarbij de hoogwaardige componenten in de biomassa zullen geanalyseerd worden.

-          Toepassen van een combinatie biologisch systeem met een fysico-chemisch waterzuiveringssysteem op laboschaal waarbij de kwaliteit van het effluent opgevolgd zal worden.

-          Nagaan wat het effect is van het behandelde water is op de groei van de glastuinteeltgewassen.

Gezochte partners

Voor dit project zoekt de Hogeschool Gent:

-              Eindgebruikers: glastuinteeltbedrijven zowel vruchtenteelt, sierteelt als groententeelt

-              Andere actoren binnen de waterzuiveringstechnologie zoals leveranciers van technologie, adviesbureaus, …

-              Bovenstaande partners zijn eveneens lid van de stuurgroep die 2-maal per jaar samen komt om het verloop van het project te volgen en bij te sturen.

-              Cofinanciering: bedrijven wiens waterstroom getest wordt, wordt een bescheiden bijdrage gevraagd ter ondersteuning van de kosten

Voor meer info en vragen omtrent het project contacteer:

Bjorge Decostere: bjorge.decostere@hogent.be

Christine Van der heyden: Christine.vanderheyden@hogent.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!