Nieuws

Kunnen innovatieve filters een oplossing bieden voor te hoge concentraties stikstof en fosfor in onze stromen en beken? Dat is wat partners uit...

Lees meer

Op 3 december 2019 keurde de Europese Commissie een voorstel over minimumeisen voor waterhergebruik in de landbouw goed. Het voorstel dateert van mei...

Lees meer

Paleis 10 op de Heizel werd eind november even het epicentrum van duurzame technologische innovatie en overleg. Tussen 20 en 22 november vond er...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

PlattelandsTV brengt reportage over aanpak drinkwaterbronvervuiling in Westhoek

Het ruwwater voor de drinkwaterproductie wordt in heel wat Europese landen bedreigd door vervuiling afkomstig van intensieve landbouw. In het Horizon 2020 project WaterProtect gaan verschillende partners daarom op zoek naar innovatieve landbouwsystemen die de waterkwaliteit ten goede komen. Het programma Boerenstebuiten van themazender PlattelandsTV nam een kijkje in het Vlaamse action lab rond de Bollaertbeek.


Goede landbouwpraktijken vrijwaren waterkwaliteit

WaterProtect werkt in totaal rond zeven Europese action labs: kwetsbare gebieden waar waterbronnen onder druk staan door bemesting en/of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Bollaertbeek in het West-Vlaamse Heuvelland - een belangrijke bron voor onze drinkwatervoorziening – is daar één van. De problemen met de waterkwaliteit zijn er immers dermate ernstig dat drinkwaterbedrijf De Watergroep tijdens de zomermaanden genoodzaakt is om zijn waterinname ten gevolge van vervuiling stop te zetten.

Sinds 2017 werken Inagro, ILVO en VITO via het Europese Horizon 2020 project WaterProtect echter aan een oplossing om de vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen nabij de lokale beek te stoppen. Een dialoog met de landbouwers rond de Bollaertbeek enerzijds, en ondersteuning bij het invoeren van goede landbouwpraktijken anderzijds, vormen kernpunten van die aanpak. Zij stonden dan ook centraal in de reportage van Boerenstebuiten.

De reportage wordt vanaf 3 november 2019 op diverse momenten op themazender PlattelandsTV uitgezonden, en kan ook online integraal herbekeken worden.

 

Over WaterProtect

WaterProtect is een project dat ondersteund wordt door het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Commissie (subsidienummer 727450). Om drinkwaterbronvervuiling ten gevolge van intensieve landbouw tegen te gaan, zet het project in op samenwerking (met overheden, landbouwers, ondernemingen, waterbedrijven en de lokale bevolking) en nieuwe water governance modellen in combinatie met ondersteuning bij het invoeren van goede landbouwpraktijken.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!