Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Proeftuinen Droogte: 4 miljoen Vlaamse subsidie voor water(be)sparende bedrijfsprojecten

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tot en met 12 april 2019 projectsubsidies aanvragen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakt daarvoor 4 miljoen euro extra vrij.

De voorbije zomer kreunde Vlaanderen onder de droogte, met alle gevolgen van dien voor de landbouw, de industrie, de scheepvaart,… Daarom is in de Vlaamse begroting voor 2019 4 miljoen euro extra opgenomen om het waterbeleid te versterken en zo beter voorbereid te zijn op droogteperiodes.

Het budget wordt als subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die de waterbeschikbaarheid verhogen in periodes van droogte en waterschaarste en het bijkomende water ter beschikking stellen aan andere bedrijven via samenwerking. 

Voorwaarden

Onder de noemer ‘Proeftuinen droogte’ lanceert de VMM een oproep aan industriële bedrijven, landbouwers,… om ten laatste op 12 april 2019 een voorstel in te dienen. 

Het voorstel moet: 

• een samenwerking zijn tussen minstens 3 bedrijven

• initiatieven bevatten die de bedrijven waterrobuuster maken in tijden van droogte, waardoor deze bedrijven minder te lijden zullen hebben van waterschaarste. 

• een minimaal te subsidiëren budget hebben van 100.000 euro.

In mei 2019 zal een eerste selectie gemaakt worden. Eind 2019 volgt een tweede selectie en worden de subsidies toegekend zodat de geselecteerde projecten vanaf januari 2020 van start kunnen gaan. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75%. De projecten moeten ten laatste eind 2024 gerealiseerd zijn

Voorbeelden

De Vlaamse Milieumaatschappji (VMM) geeft in zijn aankondiging enkele voorbeelden van mogelijke bedrijfsprojecten: 

De gezamenlijke opvang van regenwater, koelwater en spoelwater en optimale verdeling tussen alle partners. 

Een project dat de infiltratie van zoet water verhoogt en op die manier de verzilting terugdringt. Dat zorgt voor een grotere beschikbaarheid van zoet water dat vervolgens kan gebruikt worden voor industriële of agrarische toepassingen of voor drinkwaterproductie. 

Vlakwa heeft ruime ervaringen met het opzetten van projecten rond waterbesparende maatregelen met diverse bedrijven (zoals F2Agri, I-QUA of Nereus). Indien u advies of ondersteuning wenst kan u gerust ook contact nemen 

VLIF

Er werd daarnaast ook 8,65 miljoen euro vrijgemaakt door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) om nieuwe oproepen voor VLIF projectsteun voor innovaties in de landbouw en Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) te financieren, en 4 miljoen euro voor agrovoeding. Het thema ‘duurzaam waterbeheer’ staat hierin telkens centraal. Investeringen worden binnen deze programma’s voor 30- 40% gesubsidieerd.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!