Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Rijkelijk gestoffeerd randprogramma op Aquarama Trade Fair

Op 26 oktober vindt de twaalfde editie van Aquarama Tradefair plaats.Vele honderden nieuwsgierige bezoekers komen dan naar de Brabanthal in Leuven-Haasrode om naar goede gewoonte op Aquarama Trade Fair een kijkje te nemen op de diverse stands. Heel wat onder hen zullen van de gelegenheid gebruik maken om nieuwe inzichten op te doen tijdens het sterk uitgebouwde programma met workshops van de diverse partners. Het gaat daarbij onder meer over de TNAV – VMx workshop, een studienamiddag van VLARIO en een studiedag van AquaFlanders.

 

TNAV-VMx Workshop
Van oudsher is TNAV de trouwste partner van Aquarama Trade Fair. General manager Paul Ockier en zijn team dokterden een programma uit dat er mag wezen. TNAV deed dat opnieuw in samenwerking met VMx, de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals.

“De workshop handelt over water in de industrie, met zowel het voorstellen van innovaties als gevalstudies.  De belangrijkste tendensen zijn de circulaire economie en informatisering bij (afval)waterbehandeling en –beheer”, aldus Paul Ockier.Na de ontvangst begint de plenaire sessie om 10.25 uur met een welkomstwoord door Paul Ockier. Hij geeft vervolgens het woord aan Peter Cauwenberg van VITO (10.30u), die het MIP-project WAToR uit de doeken komt doen. Hierbij ligt de focus op het herwinnen van grondstoffen uit zure afvalwaterstromen. Daarna luisteren de aanwezigen naar een uiteenzetting van Dries Parmentier van Noah Water Solutions (10.50u). Hij zal het hebben over de evaluatie van elektrocoagulatie voor de verwijdering van zware metalen uit afvalwater.

De plenaire sessie gaat verder met een lezing over modelgebaseerde optimalisatie van de waterzuivering van Eindhoven, waarbij vooral wordt gekeken naar het verbeteren van de beluchting en sensoring. Hierover vernemen we alles via Wim Audenaert van AM-Team (11.10u). Tim Van Dyck (TNAV) sluit dit eerste gedeelte af vanaf 11.30 uur. Hij staat stil bij de evolutie van IntelSens na één jaar en verduidelijkt hoe online metingen in industriële waterzuivering het verschil kunnen maken.

Vervolgens splitsen de deelnemers zich op naar twee parallelsessies, die elk om 12 uur beginnen na een koffiepauze van een kwartiertje. Evert Vercauteren en Silke Raes van Sertius geven in de eerste sessie de aftrap door hun knowhow over het doorgronden van infiltratie te delen. De aanwezigen mogen enkele nuttige ‘tips & tricks’ verwachten.

Het duo wordt een halfuurtje later afgelost door Daniel Levelt van HaskoningDHV. Hij legt een en ander uit rond BURST, waarbij de klemtoon ligt op het voorspellen van lekkages in drinkwaternetten.
In sessie twee neemt Piet De Langhe van Pantarein eerst het woord. Hij legt uit hoe water in de voedingssector kan worden hergebruikt, aan de hand van een voorbeeld in een brouwerij. Om 12.20 uur komt Rik Korenhof (GE Water & Process Technologies) aan het woord. Hij geeft concrete uitleg over de digitalisering bij de koel- en ketelwatervoorziening van een raffinaderij.

Jannes Soutaer (Ikologic) krijgt de eer om de sessie vanaf 12.40 uur af te sluiten. Zijn uiteenzetting gaat over het industrieel cloudplatform van zijn bedrijf dat de werking van waterbehandeling optimaliseert.

De workshop wordt afgesloten om 13 uur met een broodjesmaaltijd aan de stand van TNAV en VMx. Leden van deze twee organisaties betalen 50 euro voor deelname, niet-leden 100 euro. Inschrijven kan via de website van Aquarama.

VLARIO
Na een broodjeslunch opent Riet Lismont, projectleider kennisbeheer bij VLARIO, om 14 uur de studienamiddag van haar organisatie. Zij komt de ontwerprichtlijnen en voorschriften voor aanleg van ondergrondse infiltratiesystemen toelichten. Dirk Stove, voorzitter van Werkgroep 6, geeft vervolgens enige verduidelijking over de nieuwe bestekteksten die beschikbaar zijn voor de aanleg van infiltratiebuizen en het bouwen van ondergrondse infiltratiebekkens (14.40 uur).

Nadien staat Bart Vanhout, voorzitter van Werkgroep 8, stil bij de nieuwe kwalificatievereisten voor doorperstechnieken en aanverwante boortechnieken (15 uur).
De namiddag wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen van Carl Verelst: hij komt uitleggen wat concreet mag worden verwacht van de Werkgroep Studiebureaus die binnen de schoot van VLARIO werd opgericht, en waarvan hij voorzitter is.

Een drankje op de beurs sluit vanaf 16 uur het evenement af. VLARIO-leden betalen 50 euro, niet-leden 80 euro. Ook hiervoor lopen de inschrijvingen via de website van Aquarama.

AquaFlanders
Om 10 uur begint Bart Vander Steene van FARYS, voorzitter van de werkgroep keuringen privéwaterafvoer, de studiedag van AquaFlanders met een infosessie over de wijzigingen aan de handleiding. Stafmedewerkster Lieze Van Ostaeyen neemt het woord om 10.45 uur en zal de veranderingen aan het digitale keuringsplatform verduidelijken. Ook de organisatie van de verplichte jaarlijkse bijscholing en de startdatum van het digitaal keuren komen aan bod.

De keurders van huishoudelijke binneninstallaties worden vanaf 11.30 uur door Werner Provost van Vivaqua (tevens voorzitter van de werkgroep van deze specialisten) gebrieft over wat ze wel en niet mogen keuren.

Na een middagpauze (tussen 12 en 13 uur) neemt Kris Van den Belt (diensthoofd grondwater en operationeel waterbeheer bij VMM) de draad weer op met een toekomstvisie over keuringen in Vlaanderen en de aanpak in Wallonië.

Hij geeft de fakkel door aan Paul Bielen (Pidpa, voorzitter van de werkgroep materialen) die vanaf 13.45 uur komt uitleggen hoe aan de loodnorm kan worden voldaan.
De volgende spreker in het lijstje is Geert Van den Abbeele (14.30 uur). Als zaakvoerder van SANHA Fittings heeft hij een uitstekend zicht op welke koperlegeringen in de 4MS-lijst inzetbaar zijn in sanitaire binneninstallaties. De 4MS-lijst omvat alle aanvaarde koperlegeringen (met hun samenstelling) voor contact met drinkwater.
Richtlijnen voor het spoelen van drinkwaterinstallaties vóór ingebruikname komen aan bod vanaf 15.15 uur. Dit thema wordt uit de doeken gedaan door Stefanie Goethals, bij De Watergroep actief als diensthoofd kwaliteit voor West- en Oost-Vlaanderen.

Het slotwoord is om 16 uur voor Dirk Halet, coördinator strategie bij Vlakwa. Onder het motto rationeel waterbeheer geeft hij nuttige uitleg over hoe gemeenten kunnen besparen op hun waterfactuur. Vlakwa heeft namelijk een project opgezet om alle Vlaamse gemeenten te ondersteunen bij het terugdringen van hun waterfactuur.

Het slot van de AquaFlanders-studiedag is voorzien rond 16.30 uur. In principe is tussen alle lezingen een kwartiertje pauze voorzien.

Meer info:
www.tnav.be
www.vmx.be
www.vlario.be
www.aquaflanders.be
www.aquarama.be

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!