Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 1 en 2 oktober in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze...

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Slechts 40 procent van de Europese waters in goede toestand

Afgelopen week stelde het Europees Milieuagentschap hun nieuwste rapport voor over de toestand van de Europese waters. Daaruit blijkt dat er belangrijke stappen vooruit zijn gezet op het vlak van monitoring en het invoeren van maatregelen. Maar ook dat de weg nog lang is om de verschillende rivieren en grondwateren in een gezonde toestand te krijgen. Zo toonde het rapport aan dat slechts 40% van de Europese waterlopen aan de minimumvereisten voldoet om de stempel “goed” te krijgen.

Het volledige rapport van het Europese Milieuagentschap is te lezen via deze link “European waters - Assessment of status and pressures 2018” .  

Naast een globale analyse kan via deze link ook ingezoomd worden op de verschillende stroomgebieden. Specifiek voor bv. het Scheldebekken in Vlaanderen stelt men vast dat:

Geen enkele rivier voldoet aan de minimumvereisten om te kunnen spreken over een gezonde waterloop. 

Voor grondwater slechts 20% van de grondwaterlichamen zich in een goede chemische toestand bevinden (op het niveau van nutriënten en pesticiden) en 55% van de grondwaterlichamen zich in een goede kwantitatieve toestand bevinden.

Belangrijke problemen blijven de evolutie naar een goede toestand van de Vlaamse rivieren in de weg staan hebben. Het gaat daarbij om diffuse verontreiniging (bij 99% van de Vlaamse rivieren),  hydromorfologie (93% van de waterlopen), puntvervuiling (62%) en atmosferische depositie (41%).

Voor grondwater zijn de belangrijkste drukken wateronttrekking (bij 58% van de grondwaterlichamen)  en diffuse emissies (42%).

Hardnekkig kwik

Niettegenstaande er belangrijke en zichtbare stappen vooruit worden gezet om de verschillende normen te halen wordt dit via het “one-out all-out principe” niet altijd zichtbaar gemaakt in de rapportering. 

Zo stelt men vast dat onder andere het overschrijden van de kwiknorm aan de basis ligt van het niet halen van de goede toestand in de Europese rivieren. Via zeer strenge productnormering en de Industrial Emission Directive werden kwiklozingen aan banden gelegd. De opgemeten kwikwaarden zijn in belangrijke mate dan ook afkomstig van historische verontreiniging. 

Het probleem is dat kwik zeer gemakkelijk worden opgenomen door organismen en vervolgens niet gemakkelijk te verwijderen is uit de biologische cyclus. Welke aanpakken we moeten hanteren om het kwik uit onze waterlopen te krijgen en zo de goede toestand te realiseren is een “vraag voor de wetenschap”.

Vlaanderen

Dat voor een aantal parameters geen of weinig vooruitgang geboekt wordt, zorgt er ook in Vlaanderen voor dat er geen sprake kan zijn van een gunstige ecologische toestand. Dat blijkt ook uit de rapportering van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) over de toestand van de Vlaamse waterlopen.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!