Nieuws

Binnenkort opent de LIFE call 2020 waarin diverse projecttypes rond milieu kunnen worden gefinancierd. Dit biedt ook opportuniteiten voor de Vlaamse...

Lees meer

Ben je als voedingsbedrijf gelegen in ruraal gebied? Werd je reeds benaderd door landbouwers? Dan is er ongetwijfeld interesse in jouw gezuiverd...

Lees meer

Corona of geen corona…. Middenin deze wereldcrisis mogen we landen die weinig armslag hebben en een beroep doen op onze hulp, niet vergeten. Daarom...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Studiedag ‘Phosphate Recovery 2.0’ focust op recuperatie, fractionering en opconcentratie van fosfaten

Op 9 juli organiseerden KU Leuven en Vlakwa de studiedag Phosphate Recovery 2.0 als slotevent van het gelijknamig tetraproject. Een vijftigtal personen vanuit de industrie, kennis-en onderzoeksinstellingen namen deel aan dit event waarbij het recupereren en opconcentreren van fosfaat uit effluent van een anaerobe zuivering centraal stond.

Fosfaatrecuperatie 

De studiedag bestond uit twee delen. In het voormiddaggedeelte bracht projectmedewerker Annick Monballiu de resultaten van haar onderzoek op labo- en pilootschaal, waarbij fosfaat gerecupereerd wordt als calciumfosfaat uit afvalwater van de aardappel- en groenteverwerkende industrie. Het doel van haar onderzoek was een calciumfosfaat produceren dat kwalitatief fosfaaterts benadert, zodat meststoffabrikanten er mee aan de slag kunnen. Aansluitend gaf Wim Moerman een boeiende presentatie over de toepassingen en toekomst van  terugwinning van fosfaat als struviet. De ‘ take home message’ van NuReSys® was dat fosfaatrecuperatie via hun technologie een toegevoegde waarde biedt, maar niet de einddoelstelling is. De economische drivers zijn verbonden aan een stabiel waterzuiveringsproces door onder andere beheersing van scaling. Een globaal P management tijdens het zuiveringsproces is hierin belangrijk.

Selektrodialyse

Na de middag kwam het onderzoek van projectmedewerker Karel Ghyselbrecht (KU Leuven campus Brugge) aan bod met de focus op Selektrodialyse (SED) voor het fractioneren en opconcentreren van fosfaat. De interesse in deze technologie is er omdat SED een oplossing kan zijn voor de groenteverwerkende industrie die geconfronteerd wordt met erg wisselende en lage concentraties aan fosfaat in hun afvalwater. Uit het labo-en pilootonderzoek is onder andere gebleken dat fouling op de membranen een aandachtspunt vormt tijdens het proces, terwijl scaling kan uitgesloten worden door het uit elkaar halen van de scalingionen. Uit de economische evaluatie van SED op industriële schaal blijkt dan weer dat de prijs per kubieke meter behandeld diluaat hoog is.

Prayon

Eén van de afsluitende presentaties was deze van Hubert Halleux (Prayon), die een presentatie gaf over de productie van fosforzuur (belang kwaliteit grondstoffen, criteria voor alternatieven, etc.) en de eerste resultaten meedeelde van de piloottest met calciumfosfaat teruggewonnen tijdens de piloottesten binnen het tetraproject. Prayon is geïnteresseerd in het gerecupereerd calciumfosfaat als alternatief voor fosforerts bij het Wet Process (het alternatieve thermische proces vergt heel veel energie, vandaar dat Prayon het Wet Process verkiest).  Fosforerts is eindig en het transport heeft ook een milieu-impact, vandaar de interesse in gerecupereerd calciumfosfaat. Belangrijk is wel de kwaliteit van de stoffen (oa food safety en food quality), dit omdat het geproduceerd fosforzuur aan hoge kwaliteitseisen (bijv. halal) dient te kunnen voldoen. Ook het gips (restproduct) dient aan bepaalde eisen (oa kleur) te voldoen. Het door KU Leuven aangeleverd materiaal werd getest en leverde in eerste instantie goede resultaten (oa goede kristallen, hoog rendement) op. Aandachtspunt was wel de concentratie organisch materiaal bij één van de batches. Dit heeft impact op oa  het kleur van het gips, wat toch een aandachtspunt is. De hoge concentratie organisch materiaal had te maken met een probleem tijdens het opereren van de pilootinstallatie. Ondertussen zijn er aanpassingen aan de installatie gebeurd wat in principe impliceert dat er nu minder organisch materiaal in de batch terecht komt en een betere kwaliteit zou moeten opleveren. Bijkomende testen zijn nodig om onder andere garantie te kunnen geven naar constante kwaliteit. 

Nadien gaven de organisator (KU Leuven) en de steunverlener (VLAIO) de slotpresentatie.

Boudewijn Meesschaert

Na een boeiende dag met heel interessante lezingen, werd als afsluiter Boudewijn Meesschaert door Vlakwa in de bloemetjes gezet omwille van de goede samenwerking, zijn jarenlange inzet als chemicus en professor, maar ook omwille van de vertaalslag van zijn opgebouwde kennis naar de agrovoedingsindustrie… Veel succes Boudewijn!

Bekijk de presentaties van de studiedag op onderstaande hyperlinks:

Presentatie Wim Moerman (NuReSys)

Presentatie VLAIO

Presentatie Nico Lambert (KU Leuven)

Presentatie Karel Ghyselbrecht (KU Leuven)

Presentatie Hubert Halleux (Prayon)

Presentatie Davy Pissoort (KU Leuven)

Presentatie Annick Monballiu (KU Leuven)

Presentatie voormiddag Boudewijn Meessschaert (KU Leuven)

Presentatie namiddag Boudewijn Meesschaert (KU Leuven)

Meer info: contacteer Veerle Depuydt

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!