Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

TETRA steunt waterbehandeling in de tankcleaning en fosfaatrecuperatie

Vorige week publiceerde VLAIO een nieuwe lijst met goedgekeurde TETRA projecten.

In dergelijke projecten wordt praktijkgericht onderzoek gedaan die inspeelt op  de noden van een ruime groep ondernemingen. VLAKWA ondersteunde enkele TETRA projectaanvragen in het waterdomein. Hiervan werden er twee goedgekeurd: Inteauclean en  Phosphate recovery 2.0. U vindt de volledige lijst hier.

Inteauclean: geïntegreerde behandeling van het afvalwater bij de tankcleaningsector

De tankcleaningsector reinigt dagelijks een veelvoud aan tanks met telkens een andere restinhoud. Het resulterende afvalwater heeft een complexe samenstelling en vereist daarom een combinatie van verschillende behandelingstechnieken om de lozingsnormen te halen. De sector kampt met verschillende problemen:

i)      Er worden toxische componenten geïdentifeerd (bv. non-ionogene detergenten) die met de huidige waterbehandelingstechnieken niet kunnen worden verwijderd.

ii)    Bedrijven investeren niet in een doorgedreven zuivering om waterhergebruik mogelijk te maken vermits er geen oplossing is voor de geproduceerde concentraatstroom. 

Het INTEAUCLEAN project beoogt om geavanceerde oxidatietechnieken uit te testen op het afvalwater om na te gaan of en welke technieken het meest geschikt zijn om toxische componenten af te breken. Enerzijds rechtstreeks op het effluent voor bedrijven die geen waterhergebruik ambiëren, anderzijds op het concentraat van ultrafiltratie voor bedrijven die waterhergebruik ambiëren. Gevormde afbraakproducten zullen vervolgens via biologische nabehandeling worden verwijderd. Het project start op 1 oktober 2017, duurt twee jaar en zal worden uitgevoerd door KU Leuven - Campus De Naeyer (Raf Dewil) en UAntwerpen - Campus Hoboken (Jan Dries). 

Het INTEAUCLEAN project wenst zijn gebruikersgroep van geïnteresseerde bedrijven nog verder uit te breiden. Dit project is specifiek interessant voor tankcleaningbedrijven en technologieleveranciers (bv. aanbieders van oxidatieve technieken, biologische systemen). Leden van de gebruikersgroep krijgen inspraak in het projectverloop, vernemen als eerste de projectresultaten, kunnen feedback geven en bijsturen. Hiervoor wordt evenwel een kleine financiële bijdrage gevraagd (€ 1500 voor een KMO en € 2500 voor een grote onderneming). Indien u interesse heeft om te participeren in het INTEAUCLEAN project, kan u contact opnemen met Raf Dewil (raf.dewil@kuleuven.be) of Charlotte Boeckaert (cb@vlakwa.be ).

Phosphate recovery 2.0: duurzame technologie voor de opconcentratie van fosfaat

Binnen dit Tetraproject zullen duurzame technologieën voor het opconcentreren en het recupereren van fosfaat uit effluent van een anaerobe waterzuivering worden uitgetest.

Alle bedrijven met een fosfaatprobleem kunnen baat hebben bij de resultaten van dit onderzoek maar het project richt zich in de eerste plaats op de groente-en aardappelverwerkende industrie met een fosfaatrijk afvalwater. Technologieën zoals anionen-Selektrodialyse werden reeds op laboschaal en op synthetisch afvalwater uitgetest en zullen binnen dit project verder worden uitgetest en opgeschaald.

Indien u interesse heeft om te participeren in dit Phosphate recovery 2.0 project, kunt u contact opnemen met Prof. Boudewijn Meesschaert (boudewijn.meesschaert@biw.kuleuven.be) of Prof. Luc Pinoy (Luc.pinoy@cit.kuleuven.be). Bij Vlakwa wordt dit project door Veerle Depuydt (vd@vlakwa.be) opgevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!