Nieuws

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer

Op 25 en 26 april vond het Interreg 2 Seas Midterm Review Event plaats in Gent. Daarbij stonden alle projecten van het huidige programma in de kijker...

Lees meer

Allgro huldigde begin mei zijn nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in. Wat begin 2015 begon als een Vlakwa/LED H2O vraag is ondertussen geëvolueerd...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Vernieuwde Natuurwaardeverkenner: handige tool brengt voordelen van watergerelateerde ingrepen in de omgeving in kaart

VITO lanceerde enkele weken geleden de vernieuwde versie van zijn Natuurwaardeverkenner. Dat is een online en vrij beschikbare tool die het socio-economisch belang van de creatie van groen-blauwe ruimte in kaart brengt. Deze is ideaal voor ondermeer overheden, terreinbeheerders, stadsplanners, landschapsontwikkelaars die snel willen becijferen wat de impact is van ingepen in de omgeving.De tool berekent voor alle ingegeven scenario’s de zogenaamde ecosysteemdiensten: verkoeling, infiltratie van water, lucht- en waterzuivering en de baten voor gezondheid.

 

Ecosysteemdiensten spelen allemaal in op de uitdagingen van de 21ste eeuw: vergroening van de economie, klimaatadaptatie, het verder verbeteren van omgevingskwaliteit en menselijk welzijn in een verstedelijkt Vlaanderen.

De eerste versie van de natuurwaardeverkenner werd in 2011 in opdracht van het departement Omgeving en Agentschap Natuur en Bos gelanceerd. Sindsdien onderging de tool heel wat uitbreidingen om de impact van veranderingen in landelijke en stedelijke omgeving op ecosysteemdiensten als voedselproductie, verkoeling, recreatie en water-infiltratie op een snelle en toegankelijke manier te berekenen en te vatten in interessante indicatoren.

Impact
Op basis van pragmatische methodes ontwikkeld in verschillende wetenschappelijke projecten en ruimtelijke gegevens over het studiegebied worden de voordelen van groenblauwe infrastructuur berekend zowel in de stad als op het platteland. De resultaten tonen de impact van landgebruiksveranderingen, de meerwaarde van natuurgebaseerde oplossingen, de baten van beheersmaatregelen of de voordelen van groene inrichtingsprojecten voor de mens.

Dialoog
“De tool kan voor veel bestaande processen ingezet worden zoals de opmaak van klimaatadaptatieplannen van steden en gemeenten, natuurbeheerplannen, socio-economische evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten enz. We gaan met de gebruikers van onze tool in dialoog om de toepasbaarheid van de resultaten in de volgende jaren nog beter te maken voor deze specifieke processen. Zo gaan we bijvoorbeeld bekijken of ruimtelijk planners hun plan direct kunnen inlezen zonder het nog eens in de tool te tekenen”, aldus Inge Liekens van VITO.


www.natuurwaardeverkenner.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!