Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Nieuwe circulaire waterprojecten goedgekeurd

Naar aanleiding van een open call voor circulaire economieprojecten maakten Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (de voogdijministers) gezamenlijk 10,7 miljoen euro vrij voor een totaal van 70 projecten. Drie projecten focussen specifiek op een circulair watergebruik met innovatieve, circulaire oplossingen voor glastuinbouw en aquacultuur en oplossingen voor de muziekfestivalwereld.

Vlaanderen Circulair lanceerde vorige zomer de subsidieoproep voor projecten rond Circulaire Stad, Ondernemen en Aankopen. Bedoeling is om in te zetten op demonstratie- en disseminatieprojecten. De focus ligt hierbij op de implementatie en demonstratie van circulair aankopen, circulaire stad en circulair ondernemen in de praktijk.

De goedgekeurde projecten rond circulair water (uit de pot van 4,8 miljoen euro van Minister Schauvliege) kort voorgesteld:

WAVE (Water Vision @ Festivals)
Tijdens festivals en evenementen wordt er door duizenden festivalgangers en omkaderend personeel heel wat leidingwater en drinkwater via PET-flessen verbruikt en tegelijk ook afvalwater geproduceerd, denk maar aan de vele WC-voorzieningen, eettentjes, douchefaciliteiten, etc. Omdat heel wat festivals en evenementen georganiseerd worden in buitengebied (= buiten de dorpskern), dient er ook voldoende aandacht te zijn voor het afvalwater.
Organisatoren van  festivals en evenementen willen steeds meer een voorbeeld stellen op het vlak van duurzaamheid. Zo wil Folkfestival Dranouter een beter inzicht krijgen in de verschillende waterstromen en hoe ze die kunnen hergebruiken. Verder is er ook interesse om maximaal grondstoffen terug te winnen uit urine en PET-flessen te vervangen door een duurzamer alternatief.

Uit deze wensen ontstond een  project uit de creatieve geesten van Folkfestival Dranouter, UGent, Vlakwa, BOSAQ en Tuincreatie Wouter Igodt. In de festivalzomers 2018 en 2019 zullen hun oplossingen, nieuwe ideeën en inzichten uitgebreid gedemonstreerd worden tijdens het folkfestival, dit met maximale betrokkenheid van de festivalbezoekers. Gedurende de volledige projectlooptijd zullen ook andere festivals betrokken en geïnformeerd worden over de ervaringen.

ZuNuRec
Verhoeve Milieu & Water is een Vlaamse KMO gespecialiseerd in bodem- en waterkwaliteitszorg. Met het project ZuNuRec (Zuivering en Nutrienten Recuperatie) wil het bedrijf samen met BPK en het Proefstation voor Groenteteelt voedingsstoffen halen uit de spuiwaterstroom in de tuinbouw  en het water tegelijk ook zuiveren en hergebruiken.
Bij die recuperatie komt een innovatieve combinatie van technologie kijken. De residuen van gewasbeschermingsmiddelen worden ontsmet en verwijderd via ‘Advanced Oxidation’. De teruggewonnen nutriënten en het water zulllen worden hergebruikt in een teeltopstelling. Tijdens deze test zal het consortium de effecten op de kwaliteit en de groeisnelheid evalueren.
Het project toont hoe nutriënten en water in de tuinbouw gerecupereerd kunnen worden en nuttig verantwoord worden toegepast.  Bijgevolg dus ook hoe de kringloop van water en voedingsstoffen in de glastuinbouw kan gesloten worden. Meerdere tuinders zullen de mobiele installatie op verzoek kunnen inzetten om spuiwater uit hun opslagbuffers te recupereren.
Zo draagt dit project bij aan een circulaire economie en aan het vermijden van de kosten voor de afvoer van water.

NPirriK
Het project NPirriK produceert gedroogde meststofkorrels met een verhoogde stikstof-fosforverhouding, wat de plantengroei bevordert, en irrigatiewater voor de omliggende landbouwpercelen, met daarin stikstof en kalium.
Als organisch-biologisch materiaal wordt afgebroken door vergisting, resulteert dat in biogas en in een ruw digestaat (restproduct). Met NPirriK introduceert Arbio nieuwe nabewerkingen van dit digestaat, die een maximale hoeveelheid vocht uit het restproduct halen, met een minimaal verlies aan stikstof. Een slimme scheiding en filtering van de digestaatfracties leidt uiteindelijk tot een concentraat dat hergebruikt kan worden voor het maken van meststofkorrels met een significant hogere stikstof-fosforverhouding. Dit product sluit qua bemestingsnormen en ook commercieel beter aan bij de behoeften van tuinders en landbouwers. Het filtraat kan worden gebruikt als irrigatiewater.
Digestaatproducten worden lokaal vervaardigd uit biomassareststromen, waardevolle grondstoffen en hernieuwbare bronnen van materialen. Zo dragen ze onder meer bij aan de vervanging van schaarse grondstoffen.

Voor meer info kan u terecht op de website van Vlaanderen Circulair http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen en op www.vlakwa.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!