Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Vlaamse gemeenten engageren zich voor rationeel waterverbruik in hun gebouwenpatrimonium

Uit een enquête bij secretarissen van Vlaamse gemeenten blijkt dat een grote meerderheid van de gemeenten (74%) de standen van hun watertellers regelmatig noteren. Maar slechts bij 40% van de gemeenten worden deze gegevens geanalyseerd - nochtans een noodzaak om waterverspilling te vermijden. De enquête gebeurde in het kader van een project om het waterverbruik in het gebouwenpatrimonium van de Vlaamse gemeenten terug te dringen. De resultaten bewijzen de noodzaak van een wateraudit bij alle Vlaamse gemeenten.

Sinds 2016 werkt Vlakwa met zijn partners aan een project waarbij een audit het waterverbruik in het gebouwenpatrimonium van de Vlaamse gemeenten met 30% moet terugdringen. Die betrachting kadert concreet in het realiseren van SDG 6,  het duurzame ontwikkelingsdoel rond water.

Klik hier voor meer info over het project rationeel waterbeheer 

De enquête bij de gemeentesecretarisses werd afgenomen tijdens infosessies over het project  en telt 9 vragen. Er wordt in de enquête zowel gepeild naar de algemene houding ten opzichte van water als naar het waterbeheer in de gemeenten. Momenteel zijn er al 81 gemeenten bevraagd. 

Waterbewustzijn


Het is duidelijk dat de Vlaamse gemeentesecretarissen zich bewust zijn van de waarde van water en de noodzaak om er rationeel mee om te springen.

Tegelijk beseffen zowat alle bevraagde gemeentesecretarissen dat er veel potentieel is voor waterbesparingen in het eigen patrimonium.

Waterbeheer
Vervolgens peilden we naar een aantal concrete zaken die essentieel zijn om het waterverbruik in de gemeenten op te volgen en te kunnen terugdringen.

 

74% van de gemeentelijke functionarissen weet dat de stand van de waterteller in zijn gemeente regelmatig genoteerd wordt. Maar bij een kwart van de respondenten gebeurt dit niet of weet men het niet.

Een andere essentieel onderdeel van een rationeel waterbeheer is een goed overzicht te hebben over alle verbruikspunten van water en de locaties waar de watertellers zich bevinden.

Iets meer dan de helft denkt dat dit in zijn of haar gemeente het geval is. Bijna 30% weet dat dit niet het geval is en 17% heeft geen idee hoe dit aangepakt wordt.

Wanneer men alle verbruikspunten kent en regelmatig tellerstanden noteert, is het natuurlijk ook noodzakelijk dat deze gegevens regelmatig geanalyseerd worden en dat vastgestelde onregelmatigheden onderzocht worden en indien nodig tot passende maatregelen leiden.

Bijna de helft (46%) van onze respondenten weet dat dit niet gebeurt. Bij 40% van de geënquêteerde gemeenten is dat wel het geval. Dat bij 15% van de gemeenten de gemeentelijke secretaris niet op de hoogte is, laat vermoeden dat dit in hun gemeente evenmin het geval is.

Een rationeel waterbeheer vergt vanzelfsprekend ook een regelmatige controle en een goed onderhoud van  toestellen en installaties die water verbruiken. In iets meer dan een derde van de bevraagde gemeenten zou dit effectief gebeuren. Bij 45% is dat niet het geval.

Boodschap uitdragen

Rationeel waterbeheer is niet enkel een zaak van meten en opvolgen. Het is ook een attitude die de gemeente kan uitdragen naar zijn bewoners, organisaties en bedrijven. Slechts bij 4 op tien bevraagde gemeenten is dat effectief het geval.

Om iedereen in de gemeentebestuur, maar ook de inwoners, organisaties en bedrijven te sensibiliseren voor een rationeel waterbeheer is het noodzakelijk dat er iemand in de gemeente die boodschap uitdraagt. Dat is bij een kwart van de geënquêteerde gemeenten het geval, maar bij bijna 70% niet.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!