Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Vlaanderen Circulair lanceert tweede Open Call

Vlaanderen Circulair lanceert twee nieuwe projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Dit jaar schuift men twee thema’s naar voor: Circulaire Stad en Circulair Ondernemen. Bij de eerste open call vorig jaar kregen 63 projecten reeds subsidies.

 

De subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Vlaanderen Circulair moedigt samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug).

Welke projecten?
Specifiek zoekt men projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van het concept ‘circulaire stad’ en ‘circulair ondernemen’.

Projecten rond de circulaire stad richten zich op het efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten. Daarbij dient men de circulaire economie te verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers.

Projecten rond circulair ondernemen focussen op het gebruiken van nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie. Deze worden in het project uitgeprobeerd in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. De subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Maximum 100.000 euro
Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan en deelbegroting gemaakt worden voor het stuk dat men wil laten subsidiëren.

Deadline
De deadline voor indiening van de projectaanvraag i 29 juni 2018 om 12u 's middags.

De projecten dienen te starten in 2018, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2020. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. Vanuit de OVAM zal Vlaanderen Circulair deze omslag aanwakkeren. Ministers Muyters en Schauvliege zijn samen de voogdijministers voor de circulaire economie. Deze projectoproep kadert in dat beleid. Vlakwa is een van de partners van Vlaanderen Circulair.

Voor meer informatie, bezoek de website van Vlaanderen Circulair

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!