Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

‘Vlakwa on tour’: Vlaamse knowhow in de kijker op Wereldwaterdag

De jaarlijkse wereldwaterdag (22 maart) stond in het teken van afvalwater: ‘Why waste water?’
Vlakwa was hiervoor op meerdere evenementen actief aanwezig. Charlotte Boeckaert was een van de sprekers tijdens de inspiratiedag ‘Water in en om de Haven van Antwerpen’ in Beveren, Dirk Halet trok naar het Franse St-Omer om het project rond rationeel waterbeheer bij gemeenten te promoten en Bastiaan Notebaert was op 23 maart aandachtig bezoeker op het evenement van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling in Gent.

Water in en om de Antwerpse Haven
Het bekkensecretariaat van het Benedenscheldebekken organiseerde een inspiratiedag ‘Water in en om de haven’. In de sessie rond water en bedrijven werd toelichting gegeven over het grondwatersysteem en de hemelwaterverordening. Aansluitend werden enkele succesvolle projecten toegelicht rond duurzaam watergebruik in Vlaanderen algemeen en door bedrijven in de haven specifiek. Ook waterhergebruik is technisch mogelijk en kan ook wettelijk worden toegelaten (zie hier LINK). Bekijk de posters met het overzicht van de projecten hier.
Bedrijven die innovatieve oplossingen zoeken voor hun afvalwater kunnen  voor advies terecht bij Charlotte Boeckaert.

Focus op water in het Noorden en Zuiden bij het Vlaams Partnerschap voor Ontwikkeling
Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling organiseerde zijn evenement de dag erna, op 23 maart, bij Farys in Gent. Op het programma stond een lezing van Prof. Bart Van der Bruggen (KU Leuven) met als titel 'Why waste water?'
Er werd dieper ingegaan op de state of the art waterzuivering bij ons en een vergelijking gemaakt met het Zuiden. Naast de inzetbaarheid van in het Noorden ontwikkelde technieken in het Zuiden, kwamen ook innovatieve technieken uit het Zuiden aan bod. Er werd tevens aandacht besteed aan de problematiek om installaties operationeel te houden.
Tijdens een interactief circuit stelden verschillende instellingen en bedrijven hun producten en initiatieven rond water in het Zuiden en bij ons voor. Zo was er aandacht voor de waterwinningsplannen van Farys in Oostende, maar ook voor kleinschalige zuiverings- en sanitatieprojecten in het Zuiden. Diverse standhouders toonden aan hoe energie- en materiaalefficiënte projecten het verschil kunnen maken. Voor meer info hier omtrent, neem contact met Bastiaan Notebaert .

Rationeel waterbeheer voor gebouwenpatrimonium Noord-Franse Gemeenten

La communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), een intercommunale van een 50-tal Noord-Franse gemeenten, organiseerde eveneens een Wereldwaterdagevenement. In deze regio staan – net zoals in Vlaanderen - de grondwatervooraden meer en meer onder druk en bekijkt men met verschillende actoren hoe men de waterbeschikbaarheid veilig kan stellen. Ook de gemeenten wensen hier hun rol in te spelen en zijn samen met Vlakwa in zee gestapt om waterbesparingen in hun gebouwenpatrimonium te realiseren. Dirk Halet van Vlakwa stelde de eerste resultaten voor. Zo blijkt dat er aanzienlijke besparingen mogelijk zijn door een goede opvolging van de waterverbruiken, een controle van de ontharding en verder ook door het gebruik van alternatieve waterbronnen. Tegelijk vormt de daar verworven kennis een meerwaarde voor het lopende project in Vlaanderen. Wenst u meer informatie over dit project klik hier of contacteer Veerle Depuydt of Dirk Halet.

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!