Nieuws

Tijdens het India EU-water forum, dat gisteren plaats vond in de Indiase hoofdstad New Delhi, is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor...

Lees meer

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij...

Lees meer

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

VLAREM kan soelaas bieden voor te hoge concentraties bij afvalwaterhergebruik

Bij recente contacten, onder andere op de Wereldwaterdag, geeft de bedrijfswereld regelmatig aan dat projecten rond afvalwaterhergebruik problemen opleveren met de vergunningsvoorwaarden door een opconcentratie van de parameters. Binnen VLAREM is er nochtans een kader dat soelaas kan bieden.

Artikel 5.3.2.4  § 3 van VLAREM II geeft aan  dat de vergunningverlenende overheid op basis van vergaande waterbesparende maatregelen in de milieuvergunning voor bepaalde parameters hogere emissiegrenswaarden kan toestaan als aan een aantal  voorwaarden is voldaan. Dit zijn die voorwaarden:

- het betreffen parameters die aanleiding geven tot concentratieverhoging;
- de exploitant stelt zelf lozingsvoorwaarden voor die rekening houden met het overeenstemmende debiet waterbesparing;
- de exploitant toont aan dat:
o  de best beschikbare technieken worden ingezet om de lozing van de parameters in kwestie te beperken
o de milieukwaliteitstoepassingen van het ontvangende oppervlaktewater daardoor niet in het gedrang komen en er geen acuute toxiciteit wordt veroorzaakt
- de exploitant maakt een waterbalans op.

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!