Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

VLAREM kan soelaas bieden voor te hoge concentraties bij afvalwaterhergebruik

Bij recente contacten, onder andere op de Wereldwaterdag, geeft de bedrijfswereld regelmatig aan dat projecten rond afvalwaterhergebruik problemen opleveren met de vergunningsvoorwaarden door een opconcentratie van de parameters. Binnen VLAREM is er nochtans een kader dat soelaas kan bieden.

Artikel 5.3.2.4  § 3 van VLAREM II geeft aan  dat de vergunningverlenende overheid op basis van vergaande waterbesparende maatregelen in de milieuvergunning voor bepaalde parameters hogere emissiegrenswaarden kan toestaan als aan een aantal  voorwaarden is voldaan. Dit zijn die voorwaarden:

- het betreffen parameters die aanleiding geven tot concentratieverhoging;
- de exploitant stelt zelf lozingsvoorwaarden voor die rekening houden met het overeenstemmende debiet waterbesparing;
- de exploitant toont aan dat:
o  de best beschikbare technieken worden ingezet om de lozing van de parameters in kwestie te beperken
o de milieukwaliteitstoepassingen van het ontvangende oppervlaktewater daardoor niet in het gedrang komen en er geen acuute toxiciteit wordt veroorzaakt
- de exploitant maakt een waterbalans op.

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!