Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Vlario sensibiliseert toekomstige gemeentebesturen over het belang van goed rioleringsnet

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van dit najaar stelde VLARIO zijn Memorandum voor de gemeentebesturen voor. Daarin doet het een oproep aan de nieuw verkozen besturen om het belang van een goed rioleringsnet voor alle bewoners te erkennen en te vertalen in een gepast bestuursakkoord. Dit om de schade door wateroverlast te beperken, een goede waterkwaliteit te garanderen en een duurzaam rioleringsbeleid op lange termijn te garanderen.

Een aangenaam en veilig openbaar domein - het visitekaartje van de gemeente - en een watersysteem en rioolstelsel in goede staat zijn onlosmakelijk en steeds meer met elkaar verbonden. Terecht wordt er veel aandacht besteed om dit patrimonium zo aantrekkelijk, veilig en functioneel mogelijk in te richten. Dit blijft één van de uitdagingen voor de komende legislatuur.

Het belang van goede riolering
Ook de burger moet er zich van bewust zijn dat een goed rioleringsnet van levensbelang is en daarvoor moeten we allemaal samen werken.
Daarom ook het VLARIO Memorandum in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Actieve participatie van iedere gemeente is nodig om schade door wateroverlast te beperken, een goede waterkwaliteit te garanderen en een duurzaam rioleringsbeleid te voeren!

Drie essentiële beleidsacties
VLARIO stelt drie punten voor die zeker op de agenda van een goed gemeentelijk beleid zouden komen:
1.            Actief hemelwaterbeleid en actieve handhaving. VLARIO beschikt over een onlinesysteem voor o.a. de opvolging van de vereisten die opgelegd worden in de bouwvergunning en Gewestelijke verordening Hemelwater. Dit systeem kan gelinkt worden met de software van de gemeente zodat informatie gemakkelijk kan worden uitgewisseld.
2.            Actief inzetten op investeringen en beheer van het openbaar domein en de riolering. Ook hiervoor verwijs ik naar de presentatie van vanmiddag.  VLARIO heeft ook hiervoor richtlijnen en sjablonen ter beschikken en onze leden hebben diensten en producten ter beschikking.
3.            Geen efficiënt beheer zonder data! 80 gemeenten beschikken nog niet over een basisinventarisatie. Iedereen is er zich van bewust dat efficiënt beheer enkel mogelijk is met betrouwbare data en daarom is de opmaak van een basisinventaris een belangrijk actiepunt voor uw gemeente. Daarom deze oproep: start ermee! Vlario beschikt over modelbestekken om deze inventarisatie te laten uitvoeren.

Iedereen, privaat en publiek, moet zich bewust zijn van de noodzaak maar vooral van de meerwaarde van een goede riolering op langere termijn. VLARIO zal hier als kenniscentrum en overlegplatform graag aan meewerken en haar kennis en ervaring delen met alle lokale overheden.
Het volledige memorandum voor gemeentebesturen vindt u hier


Voor meer info en contact:
www.vlario.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!