Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

VMM doet marktconsultatie voor verbetering van meetnetten en onbemand vaartuig voor bathymetrische metingen

Op 10 januari organiseert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een marktconsultatie voor innovatieve oplossingen voor zijn diverse meetnetten. Binnen de grotere oefening om het bijhorende softwarepakket te herontwikkelen, zijn een aantal innovatieve deelprojecten gedefinieerd. Eén van deze deelprojecten is gericht op de verdere ontwikkeling van een Unmanned Survey Platform voor bathymetrische metingen (sedimentdikte, waterdiepte) en kwaliteitsmeting van oppervlaktewater. Gezien het domein van dit onderwerp, denken we dat er leden of andere organisaties binnen het netwerk van VLAKWA geïnteresseerd kunnen zijn om aan deze marktconsultatie deel te nemen.

VMM beschikt reeds meer dan 25 jaar over diverse meetnetten om te rapporteren over de kwaliteit van de oppervlaktewateren en waterbodems in Vlaanderen.

De mogelijkheid om autonoom te kunnen varen binnen een vooraf bepaald onderzoeksveld biedt belangrijke opportuniteiten in het verzamelen van data. Alle verzamelde meetdata moet ook eenvoudig opgeslagen en verwerkt kunnen worden in de bestaande databanken.

Voor dit deelproject organiseert VMM op donderdag 10 januari in de namiddag een marktconsultatie waar de noden van VMM getoetst worden aan de huidige mogelijkheden en tevens de benodigde innovaties geïdentificeerd zullen worden.

Deze marktconsultatie richt zich op bedrijven en onderzoeksorganisaties met kennis en ervaring in het ontwikkelen en opzetten van autonome meetvaartuigen, het inzetten van deze vaartuigen bij verschillende toepassingen binnen water kwaliteitsbepaling en bathymetrie en het aanpassen van deze vaartuigen aan de specifieke noden van de toepassingen en de waterlopen waar het voertuig zal worden ingezet.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!