Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

VVSG Energie- en klimaatdag inspireert steden en gemeenten

Begin mei vond in Antwerpen de Energie- en Klimaatdag van VVSG plaats. Daar kwamen heel wat interessante thema’s rond duurzaamheid aan bod, waaronder ook thema’s specifiek over water. We brengen een kort overzicht van enkele presentaties die dag.

Hoe kan je SDGs realiseren op gemeentelijk niveau?

Eind september 2015 keurden de staats- en regeringsleiders van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een resolutie goed met een visie en 17 ‘sustainable development goals’ (SDG’s) die de wereld tegen 2030 moet behalen. SDG 6 richt zich specifiek op het thema water: “Waarborg de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen”

VVSG start in 2017 met een 20-tal gemeenten een pilootproject op, om te bekijken hoe deze doelstellingen kunnen worden geïntegreerd in de gemeente en de lokale beleidsplannen (2020-2025). Een eerste stap kan op een eenvoudige manier gerealiseerd worden door in het gebouwenbeheer ook aandacht te hebben voor rationeel waterbeheer . Meer informatie over het pilootproject van VVSG vindt u hier.

Innovatief financieringsinstrument voor  klimaatadaptie

Meer en meer steden bekijken hoe ze hevige regenbuien kunnen opvangen, een uitdaging die steeds prangender wordt met de toenemende klimaatverandering en waarrond reeds verschillende onderzoeks-en demonstratieprojecten lopen met Vlaamse partners (Water Resilient Cities, Scape, Sponge, etc.). Het is hierbij tevens belangrijk te bekijken hoe deze maatregelen gefinancierd kunnen worden. In de discussie werd het instrument van Environmental Impact Bonds naar voor geschoven (klik hier). Een innovatief financieringsinstrument voor het inzetten van groene infrastructuur in het tegengaan van overstromingen in stedelijk gebied en reeds zijn intrede heeft gevonden in de VS.

Waterlink test ‘Win-Win’ digitale watermeters
Drinkwatermaatschappij Water-link heeft een proefproject lopen bij 900 abonnees om de meerwaarde van digitale meters te evalueren. Dat  Bij een positieve evaluatie zal dit in 2018 verder uitgerold worden. Het betreft digitale meters die de omgevingstemperatuur, het debiet alsook terugstroom kunnen detecteren. Dat zorgt in de eerste plaats voor administratieve vereenvoudiging: meer bepaald eenvoudige jaarlijkse meteropnames en verhuisprocedures. Daarnaast laten digitale meters ook een constante opvolging van de goede werking van de installatie toe door proactieve foutdetectie van lekken, vorst, terugstroom. Op lange termijn is door een nauwkeuriger inzicht van het waterverbruik  een geoptimaliseerde dimensionering van het netwerk mogelijk.  Voor de presentatie van Water-Link, klik hier.

www.burgemeestersconvenant.be
De Vlaamse overheid bundelde CO2-metingen en maatregelen voor klimaatadaptatie in diverse domeinen op een mooie en overzichtelijke website: www.burgemeestersconvenant.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!