Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Water op de agenda van Europa

Tijdens de tweede jaarhelft is er veel aandacht voor water bij verschillende Europese instanties.

Zowel EU-voorzitter Estland als de Europese Commissie besteden aandacht aan water en circulaire economie. Ook in ons land kwam water aan bod, meer bepaald bij een evenement van de MinaRaad en vleva. Vlakwa volgt alles op de voet en is ook bij een aantal besprekingen betrokken. Lees meer.

Ests EU-voorzitterschap zet circulaire economie en klimaat als prioritair thema op agenda
Van juli tot en met december wordt het voorzitterschap van de Europese Raad opgenomen door Estland. Estland zet tijdens zijn voorzitterschap de circulaire economie en het klimaat als prioritaire thema’s op de agenda. Specifiek binnen het thema van circulaire economie zal er op de informele raad van 13-14 juli in Talinn een discussie worden opgestart over de rol van eco-innovatie om te evolueren naar ‘sustainable’ smart cities. Bedoeling is om  om tegen eind december met raadconclusies te komen. Of hier ook aandacht zal worden besteed aan water (een eco-innovatie om te evolueren naar ‘waterwise cities’)  is nog niet duidelijk.

Water centraal op agenda Europese Commissie
Op de agenda van de Europese Commissie staan een aantal belangrijke waterthema’s. Het gaat hier concreet over herziening van de drinkwaterrichtlijn, het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor waterhergebruik en het rapport van het Europees Rekenhof over waterbevoorrading.
In 2018 start men bovendien met een publieke bevraging en een evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Water en haar dochterrichtlijnen (conform de reviewclausule opgenomen in de richtlijn) en wordt tevens de Urban Waste Water Directive geëvalueerd. De aanbevelingen uit deze evaluatie zullen verzameld worden in een Staff Working Document die overgedragen wordt aan de volgende Europese Commissie.

vleva
Op 5 juli  werd hierover door de Minaraad en vleva een eerste discussie georganiseerd (consulteer de presentaties hier). Ook Vlakwa gaf een toelichting met als onderwerp “The potential contribution of water technology and social innovation in the implementation of the Water Framework Directive”. De aandachtspunten die alvast naar voor kwamen bij de aanwezigen hadden betrekking op het “One out, all out” principe, de finaliteit van publieke participatie in het proces en de wijze van communiceren. Ook de rapporteringsverplichtingen , de haalbaarheid van het bereiken van de doelstellingen tegen 2027 kwamen aan bod.

Voor meer info, contacteer Dirk Halet. Wij houden u vanzelfsprekend  graag op de hoogte van zodra er nieuwe Europese ontwikkelingen zijn.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!