Nieuws

Vlakwa start een nieuw Interreg project in samenwerking met UCM National en Agence SOFIE. Het project plant een Open Call voor grensoverschrijdende...

Lees meer

De vijf organisaties roepen in een nieuw memorandum burgers, projectontwikkelaars, organisaties, natuurverenigingen, scheepvaart, landbouw en...

Lees meer

De Europese Commissie organiseert een publieke bevraging over de Europese richtlijn voor stedelijke afvalwaterbehandeling. De raadpleging is bedoeld...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Waterenquête bij Vlaamse burgerbevolking brengt aantal interessante inzichten

Bijna 4.000 burgers vulden tussen 22 maart en 23 april 2018 de grootschalige waterenquête van Vlakwa in. Daarbij kwamen een aantal interessante vaststellingen aan het licht.

•De Vlaamse bevolking is bereid mee te werken aan oplossingen voor watergerelateerde problemen. Zo is 90% van de burgers bereid om het regenwater beter vast te houden op eigen domein in plaats van het onmiddellijk richting riolering te sturen en regenputten/buffers actiever in te zetten om de negatieve gevolgen van wolkbreuken in te perken.

•De Vlaming is in grote meerderheid vragende partij voor een kortere opvolging van zijn waterverbruik (actuele of realtime gegevens) maar verdeelt als het over dynamische tarifering van het watergebruik gaat.

•Een ruime meerderheid van de burgers vindt het een aantrekkelijk idee om zelf zijn drinkwater te produceren indien dat financieel en technologisch haalbaar is.

Het volledige rapport met conclusies en aanbevelingen en een overzicht van de antwoorden per vraag vindt u hier

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!